parallax background
 

Podrobný program Celostátního setkání mládeže


Úterý 9.8. - "Buď tady "

14:00 Mše svatá - Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Mši svatou celebruje P. Petr Zadina.
16:00 Mše svatá - Katedrála
Mše svatou celebruje P. Jan Uhlíř. Hudební doprovod bude varhanní. Po mši bude následovat varhanní miniworkshop.
19:00 Program - Hlavní stage
Hlavní program CSM.
20:00-21:30 Zpověď - UHK
Příležitost ke svaté zpovědi během večera.
20:00-21:30 Přímluvná modlitba - UHK
Příležitost k přímluvné modlitbě během večera.
20:00 Diskuzní skupinky - UHK
Diskuzní skupinky.
21:30 Modlitba - Hlavní stage
Modlitba

Středa 10. 8. - "Buď vděčný"

7:00-8:30 Snídaně
Čas na snídani v předem určeném zařízení.
8:00-21:00 Celodenní adorace - Kaple sv. Klimenta
Možnost přijít k adoraci během celého dne.
9:00 Modlitba a ranní program - Hlavní stage
Začínáme modlitbou!
9:30 Katecheze - Hlavní stage
Katechezi si pro nás připravil o. b. Nuzík
9:30-22:00 Zpověď - UHK
Možnost sv. zpovědi po celý den u hlavní stage. Možné i v Kapli Sv. Klimenta v čase od 14:00 do 17:30
10:00 Diskuzní skupinky - Hlavní stage
Diskutujme!
11:30 Mše svatá - Hlavní stage
Celebruje o. arcib. Graubner, káže o. b. Holub. Hudebně doprovází VeKa.
13:00-19:00 Vystavení ostatků bl. Carla Acutise - Kostel Nanebevzetí Panny Marie
13:00-14:45 Oběd
14:00-18:00 Přímluvná modlitba - UHK
14:00-17:30 Zpověď - Kaple sv. Klimenta
14:00-18:00 Poradny (psychologické, duchovní, aj.) - UHK
15:00-17:30 Diskuze
Více info o diskuzi ZDE
15:00-17:30 Workshopy - Celý HK
Více info o workshopech ZDE
15:00-16:00 Přednášky - Celý HK
Ochutnávka z přednášek
Je racionální věřit v Boha?
Voják v Afghanistánu
Jak se vyznat ve svých myšlenkách

Pro víc info se proklikni ZDE
15:00 Koncert - Žižkovy sady
Bude hrát MICHAL HORÁK.
Více info o koncertech a kapelách ZDE
15:00-17:30 Tvořivé dílny - UHK
Tvořivé dílny u Hlavní Stage
Výroba křížů
Výroba barefootek
Tašky
Kresba na chodníky
Výroba růženců
Výroba sešitů
Hra do kapsy a malování na kamení
Květinové věnce a jiné ozdoby hlavy
Výroba záložek a placek
Přáníčka a origami náušky
15:00-17:30 Sport
Pár sportů, které bude možno si zahrát:
Ringo
Basketbal
Badminton
Florbal
Orientační běh
Frisbee
Malá kopaná
Nohejbal
Petanque
Tenis
Beach volejbal

Pro víc info se proklikni ZDE
16:30-17:30 Přednášky (opakování) - celý HK
Více info o přednáškách ZDE
16:30 Koncert - Jiráskovy sady
Bude hrát kapela ALIVE.
Více info o koncertech a kapelách ZDE
18:00-20:00 Večeře -UHK
18:00-20:00 Koncert v baru
Bude hrát Cimbálová muzika Jánoch.
Více info o koncertech a kapelách ZDE
20:00-20:45 Přímluvná modlitba - UHK
20:00 Večerní program - Hlavní stage
21:15 Modlitba - Hlavní stage

Čtvrtek 11. 8. - "Buď Božím dítětem"

7:00-8:30 Snídaně
Čas na snídani v předem určeném zařízení.
8:00-21:00 Celodenní adorace - Kaple sv. Klimenta
Možnost přijít k adoraci během celého dne.
9:00 Modlitba a ranní program - Hlavní stage
Začínáme modlitbou!
9:30 Katecheze - Hlavní stage
Katecheze od Kateřiny Rackové
9:30-22:00 Zpověď - UHK
Možnost sv. zpovědi po celý den u hlavní stage. Možné i v Kapli Sv. Klimenta v čase od 14:00 do 17:30
10:00 Diskuzní skupinky - UHK
Diskutujme!
11:30 Mše svatá - Hlavní stage
Celebruje o. b. Baxant, káže o. b. Wasserbauer. O hudební doprovod se stará NoProblema.
13:00-19:00 Vystavení ostatků bl. Carla Acutise - Kostel Nanebevzetí Panny Marie
13:00-14:45 Oběd
14:00-18:00 Přímluvná modlitba - UHK
14:00-17:30 Zpověď - Kaple sv. Klimenta
14:00-18:00 Poradny (psychologické, duchovní, aj.) - UHK
15:00-17:30 Diskuze
Více info o diskuzi ZDE
15:00-17:30 Workshopy - Celý HK
Více info o workshopech ZDE
15:00-16:00 Přednášky - Celý HK
Více info o přednáškách ZDE
15:00 Koncert - Žižkovy sady
Bude hrát PETR ŠPAČEK.
Více info o koncertech a kapelách ZDE
15:00-17:30 Tvořivé dílny - UHK
Tvořivé dílny u Hlavní Stage
Výroba křížů
Výroba barefootek
Tašky
Kresba na chodníky
Výroba růženců
Výroba sešitů
Hra do kapsy a malování na kamení
Květinové věnce a jiné ozdoby hlavy
Výroba záložek a placek
Přáníčka a origami náušky
15:00-17:30 Sport
Pár sportů, které bude možno si zahrát:
Ringo
Basketbal
Badminton
Florbal
Orientační běh
Frisbee
Malá kopaná
Nohejbal
Petanque
Tenis
Beach volejbal

Pro víc info se proklikni ZDE
16:30-17:30 Přednášky (opakování) - celý HK
Více info o přednáškách ZDE
16:30 Koncert - Jiráskovy sady
Bude hrát kapela TOW MEOT.
Více info o koncertech a kapelách ZDE
18:00-20:00 Večeře - UHK
18:00-20:00 Koncert v baru
Bude hrát DJ Newman.
Více info o koncertech a kapelách ZDE
20:00 Večerní program - Hlavní stage
20:00-21:45 Přímluvná modlitba - UHK
21:00 Modlitba (večer smíření) - Hlavní stage

Pátek 12. 8. - "Buď svědkem ve světě"

7:00-8:30 Snídaně
Čas na snídani v předem určeném zařízení.
8:00-21:00 Celodenní adorace - Kaple sv. Klimenta
Možnost přijít k adoraci během celého dne.
9:00 Modlitba a ranní program - Hlavní stage
Začínáme modlitbou!
9:30 Katecheze - Hlavní stage
Katecheze od P. Josefa Prokeše
9:30-22:00 Zpověď - UHK, Katedrála aj. - různé časy
Možnost sv. zpovědi 9:30 - 18:00 u hlavní stage. 14:00-17:30 také možné v kapli sv. Klimenta. Poté i od 19:00 do 22:00 v katedrále a kostele Nanebevzetí Panny Marie.
10:00 Diskuzní skupinky - Hlavní stage
Diskutujme!
11:30 Mše svatá - Hlavní stage
Celebruje o. b. Basler, káže o. b. Konzbul. Hudebně doprovází KaPři.
13:00-19:00 Vystavení ostatků bl. Carla Acutise - Kostel Nanebevzetí Panny Marie
13:00-14:00 Oběd (bageta)
14:00-18:00 Přímluvná modlitba - UHK
14:00-17:30 Zpověď - Kaple sv. Klimenta
14:00-18:00 Poradny (psychologické, duchovní, aj.) - UHK
14:00-17:00 Svědectví skutkem - Celý HK
18:00-20:00 Večeře - UHK
20:00-22:00 Přímluvná modlitba - Katedrála, u podia
20:30 Večer víry - Godzone - Velké náměstí

Sobota 13. 8. - "Buď svědkem doma", Den s rodinami

od 7:00 - Příjezd rodin
Přijíždí rodiny!
7:00-8:30 Snídaně
Čas na snídani v předem určeném zařízení.
8:00-21:00 Celodenní adorace - Kaple sv. Klimenta
Možnost přijít k adoraci během celého dne.
9:00 Modlitba a ranní program - Hlavní stage
Začínáme modlitbou!
9:30 Katecheze - Hlavní stage
Katechezi (i pro rodiny) mají Libor Wawrzacz a Lucie Žárská
9:30-22:00 Zpověď - UHK
Možnost sv. zpovědi po celý den u hlavní stage. 14:17:30 - také v kapli sv. Klimenta. Možné i v Kapli Sv. Klimenta v čase od 14:00 do 17:30
10:00 Diskuzní skupinky - Hlavní stage
Diskutujme!
10:00 Loutkové divadlo Kozlík - UHK - (Program pro rodiny)
Zábava!
11:30 Mše svatá - Hlavní stage
Celebruje o. b. Kročil, káže o. b. Duka. Hudebně doprovází SBMka.
12:35 Koncert SBM - Hlavní stage
Bude hrát SBM.
Více info o koncertech a kapelách ZDE
13:00-14:00 Oběd pro rodiny - UHK
13:00-14:45 Oběd pro účastníky
13:00-19:00 Vystavení ostatků bl. Carla Acutise - Kostel Nanebevzetí Panny Marie
13:30-16:30 Stanoviště pro rodiny - Jiráskovy sady
13:30-16:30 Žonglování - Jiráskovy sady
14:00-15:00 Setkání českobudějovické diecéze - Nové Adalbertinum s o. biskupem
14:00-18:00 Přímluvná modlitba - UHK
14:00-17:30 Zpověď - Kaple sv. Klimenta
14:00-18:00 Poradny (psychologické, duchovní, aj.) - UHK
15:00-17:30 Diskuze - Celý HK
Více info o diskuzi ZDE
15:00-17:30 Workshopy - Celý HK
Více info o workshopech ZDE
15:00-16:00 Přednášky - Celý HK
Více info o přednáškách ZDE
15:00-17:30 Tvořivé dílny - UHK
Tvořivé dílny u Hlavní Stage
Výroba křížů
Výroba barefootek
Tašky
Kresba na chodníky
Výroba růženců
Výroba sešitů
Hra do kapsy a malování na kamení
Květinové věnce a jiné ozdoby hlavy
Výroba záložek a placek
Přáníčka a origami náušky
15:00-17:30 Sport
Pár sportů, které bude možno si zahrát:
Ringo
Basketbal
Badminton
Florbal
Orientační běh
Frisbee
Malá kopaná
Nohejbal
Petanque
Tenis
Beach volejbal

Pro víc info se proklikni ZDE
16:30 Požehnání pro rodiny - Jiráskovy sady
16:30-17:30 Přednášky (opakování) - celý HK
Více info o přednáškách ZDE
16:30 Koncert - Žižkovy sady
Bude hrát LH Za Oponou.
Více info o koncertech a kapelách ZDE
16:30 Koncert - Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Bude hrát Alfa Štramberk.
Více info o koncertech a kapelách ZDE
18:30-19:30 Koncert v baru
Bude hrát YesBrothers.
Více info o koncertech a kapelách ZDE
18:00-20:00 Večeře
20:00 Hodnotící skupinky - UHK
20:00-21:45 Přímluvná modlitba - UHK
21:00 Večerní program - Hlavní stage
21:15 Vigilie - Hlavní stage

Neděle 14. 8. - "Buď svatý"

7:00-8:30 Snídaně
Ham, ham
8:00-9:30 Adorace - kaple sv. Klimenta
8:00-10:00 Zpověď - UHK
Příležitost ke svaté zpovědi.
8:00-12:00 Vystavení ostatků bl. Carla Acutise - Kostel Nanebevzetí Panny Marie
8:30-9:30 Modlitba a setkání po diecézích - Celý HK
10:00 Mše svatá - Hlavní stage
Celebruje o. b. Vokál, káže o. b. David. Hudebně doprovází Adorare.
12:00 - Oběd (balíček) - UHK
Balíček na cestu! Milujem Vás, mějte se pěkně.