parallax background
 

Přednášky a workshopy

 

Na všechny přednášky, workshopy, sporty , diskuse, poradny a tvořivé dílny se musíš přihlásit v aplikaci Celostátní setkání mládeže. Odkaz ke stažení aplikace: Andorid , IOS

Některé přednášky je možné shlédnout i ONLINE! Určitě neváhejte tuto informaci sdělit všem, kteří se třeba nemohou dostavit.
A to buď na našem FB nebo YT kanálu sekce pro mládež.

 

Středa 10. 8.


Ekumenická diskuze (15:00-17:30)

UHK - odkaz na mapu - aula

Mons. ThLic. Tomáš Holub Th.D. - Biskup plzeňský

Karel Müller - Pastoral Brothers , Českobratrská církev evangelická

Daniela Hurtová - Církev bratrská

Vít Vurst - Adventisté sedmého dne

 

 

Přednášky (15:00-16:00) a jejich opakování (16:30-17:30)

Křesťanství a politika. Jde to vůbec dohromady? (Farmaceutická fakulta posluchárna C)
Farmaceutická fakulta - odkaz na mapu

Mgr. František Talíř - Povoláním historik, v současné době vicehejtman za KDU-ČSL. Pochází ze Zubčic u Českého Krumlova, rok a půl života strávil v Itálii. Dříve zpíval v operním sboru Jihočeského divadla, prováděl v Budvaru, hrál na svatbách a mluvil na pohřbech. Mezi jeho záliby patří pěší putování a sport.

Anotace:
Život není černobílý a politika už vůbec ne. Na jedné straně může být nástrojem konkrétní služby lidem, v praxi je to někdy solidní bažina. Co s tím jako mladí křesťané můžeme dělat? Je správné si špinit ruce, nebo ne? Může být vůbec křesťan politikem a politik křesťanem? A co na to říká papa Francesco? Přijďte debatovat, hledat cesty nebo klidně dospat úterní noc. A protože politika není o prezentacích, ale o diskuzi, těším se na vaše názory!
Jak vést chvály? (Nové Adalbertinum - Katakomby)
Nové Adalbertinum - odkaz na mapu

Jiří Hubálek - Zpěvák, kytarista chválové kapely DOTEK, řemeslník, bojovník za Lásku. Plný nadšení a energie předat to, co od Boha dostal.

Chvály. Žánr, ve kterém jde víc než jen o hudbu. Žánr jako modlitba potkaná celou Biblí. Žánr dychtící po poznávání Boží osobnosti. Žánr jako umění otevřené pro každého z nás. Zvu vás na můj workshop, kde si přiblížíme chvály jako způsob, jak prohloubit a oživit víru a najít bližší cestu k Bohu.
Je racionální věřit v Boha? (UHK - Aula J1)
UHK - odkaz na mapu

Mgr. Ing. Martin Kvapilík, má technické i humanitní vzdělání, vystudoval technickou kybernetiku na FE VUT v Brně a křesťanskou výchovu na CMTF UP v Olomouci. Je absolventem profesního vzdělání v oboru data science na MIT v Cambridge a soudním znalcem v oboru software. Od r. 2002 působí v top managementu významné české strojírenské skupiny. Je členem Inženýrské akademie ČR a mezinárodní Society of Catholic Scientists.

Anotace:
Existuje Bůh? V čem mají ateisté pravdu? Stojí věda a víra proti sobě, vedle sebe nebo jde dokonce jen o dva názvy pro totéž? V čem je éra AI nová a v čem nová není? Může rozumný člověk věřit v Boha? Povolání křesťana ve vztahu k vědě a racionálnímu uvažování.
Jak založit a rozjet společenství? (Nové Adalbertinum - Salomel 206)
Nové Adalbertinum - odkaz na mapu

Rosťa Šerý je otec dvou dětí a hlavním vedoucím děkanátního společenství Projekt ON. Ve společenství má dále na starost formaci členů a službu přímluvné modlitby. Na srdci mu leží nová evangelizace a formace vedoucích společenství, aby se každé společenství stalo bezpečným domovem a místem pro růst v nadpřirozené službě a Božích darech. Dále ho můžete potkat na křesťanském festivalu United, kde má na starosti modlitební týmy a na Konferenci o evangelizaci a Poslaný. Je také součástí národního týmu CHARIS, který v rámci celého světa založil papež František a pověřil ho šířením proudu milosti Ducha svatého v katolické církvi.

Anotace:
V přednášce se společně podíváme na základní pilíře fungujícího společenství. Zamyslíme se nad tím, jak spolčo nebo skupinku založit a následně vést, aby přinášela hojné a dobré ovoce.
Bible a Korán (UHK - A25)
UHK - odkaz na mapu

Sr. Anna Mátiková je členkou kongregace Dcer sv. Pavla (Paulínky). Před vstupem do řehole vystudovala anglistiku a germanistiku. Nějakou dobu působila v nakladatelství Paulínky v Praze jako redaktorka. Momentálně pobývá v Římě, kde dělá doktorát na Papežském Biblickém institutu. Je autorkou úspěšné knihy Expedice Bible - Základní výbava.

Anotace:
Kdysi možná stačilo být pokřtěn, zběžně se orientovat v katechismu, chodit v neděli do kostela a člověk se mohl považovat za slušného křesťana. Minimalistické křesťanství už ale v dnešní době není vůbec cool. Křesťan je člověk, který dobře ví, komu uvěřil. Jen tak může totiž vést smysluplný dialog i s těmi, kdo se hlásí k jiným náboženstvím či duchovním proudům. Nezbytnou součástí kulturní výbavy se v dnešní době stále více stává i základní povědomí o tom, čemu věří a o co se opírají vyznavači jiných náboženství – zejména těch, které se hlásí k jedinému Bohu. Přijď si rozšířit obzory a „prolistovat“ Bibli z neobvyklého úhlu pohledu – ve srovnání s Koránem.
Hřích (Farmaceutická fakulta - posluchárna B)
Farmaceutická fakulta - odkaz na mapu

Marek Novák - Katolický laik žijící v Sušici na Šumavě. Je členem CHARIS národního týmu charismatické obnovy, týmu Otcova srdce a dalších společenství a projektů. Na srdci mu leží formace křesťanů a rozvíjení darů a charismat. Pracuje pro nadační fond Credo. Je ženatý a má tři děti.

Anotace:
Přemýšleli jste někdy na tím, jak souvisí náš hřích s naším obdarováním? Co nám může hřích odhalit o nás samých? Jak vnímá hřích naše společnost a jak se ke hříchu staví Bůh?
Duchovní doprovázení (Nové Adalbertinum - Malý sál)
Adalbertinum - odkaz na mapu

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D. - Pochází z malebné českomoravské Vysočiny. Předtím, než se stal knězem, vystudoval Českou zemědělskou universitu. Filosofii a teologii s následným zaměřením na spiritualitu vystudoval v Římě. Deset let byl spirituálem v kněžském semináři a celý svůj kněžský život duchovně doprovází mnoho lidí. Poté byl farářem v Praze na Vinohradech a dnes je generálním vikářem a pomocným biskupem v Praze. Vždy měl blízko k mladým lidem.

Anotace:
Možná toužíš po tom lépe se modlit, zpovídat, prožívat mši svatou, číst Bibli, chválit Pána. Toužíš po prohloubení a rozvinutí svého duchovního života a cítíš, že to nezvládneš sám. Rád by ses tedy s určitou pravidelností s někým setkával a o tom všem s ním hovořil stejně jako o všem ostatním, co ve svém životě prožíváš, s čím se trápíš, po čem toužíš a co hledáš. A není dobré otevřít své srdce každému! Kdo mne tedy může duchovně doprovázet? A o čem všem s ním mohu hovořit? Přijď se něco dozvědět, abys mohl udělat krok dál a stával se tak zralejším a šťastnějším člověkem i křesťanem!
Jak se vyznat ve svých myšlenkách (Farmaceutická fakulta - posluchárna A)
Farmaceutická fakulta - odkaz na mapu

Mons. ThDr. Jan Balík, PhD. byl dlouhá léta zodpovědný za pastoraci mládeže v České republice. Spoluorganizoval celostátní a světová setkání mládeže. V letech 2001 až 2005 a 2011 až 2017 byl ředitelem Sekce pro mládež ČBK. Je členem tvůrčího týmu časopisu IN! a autorem řady knih pro mladé a o pastoraci mládeže. Papežem Františkem byl v roce 2018 jmenován konzultorem Dikasteria pro laiky, rodinu a život. Aktuálně je generálním vikářem pražské arcidiecéze.

Anotace:
Každému se honí hlavou nejrůznější myšlenky. Jak poznat, které jsou od Boha a které jsou pokušením? Jak se vypořádat s těmi, které stále obtěžují? Budeme se zaobírat duchovním rozlišováním, o kterém často hovoří papež František.
Rozlišování (Lékařská fakulta- I. posluchárna)
Lékařská fakulta - odkaz na mapu

Pavlína Petrášková - Žije v Praze a pracuje jako středoškolská učitelka angličtiny. Po studiu na vysoké škole strávila rok jako členka evangelizační komunity Sion v Anglii. Byla v zakládajícím týmu táborů pro mládež Entercamp a Runway camp. Od roku 2021 je národní koordinátorkou charismatické obnovy. Leží jí na srdci mládež, evangelizace a formace laiků ke službě, zvlášť v oblasti charismat.

Anotace:
Jak poznat Boží hlas mezi všemi ostatními hlasy? Budeme mluvit o základních principech rozlišování, které jsou použitelné v každé nepřehledné situaci a mají moc nás vyvést z chaosu.
Profi charita zve i tebe – pomáhej s námi (Lékařská Fakulta- II. posluchárna)
Lékařská fakulta - odkaz na mapu

Ing. Aneta Maclová, ředitelka DCHHK a její spolupracovníci

Anotace:
Krátká prezentace činnosti Diecézní charity Hradec Králové včetně projektu Young Caritas. Profesionální organizace, která je součástí římskokatolické církve, si připomíná sto let od organizovaného charitního díla na území České republiky a 30. výročí působení po sametové revoluci. Nabízí i mladým lidem pracovní perspektivu zejména ve zdravotních a sociálních službách, a také celou řadu dobrovolnických aktivit. Chceme být vždy nablízku lidem, kteří potřebují pomoc v krizové nebo dlouhodobě nepříznivé situaci, poskytnout jim odbornou pomoc i láskyplnou podporu. Věříme v TOHO, který je LÁSKA a který nás učí v LÁSCE růst a LÁSKU předávat v konkrétních skutcích všem kolem nás a také sloužit těm, kteří strádají….
Mary´s meals (Farmaceutická fakulta - 2155)
Farmaceutická fakulta - odkaz na mapu

Dáváme jídlo potřebným. Zejména v Africe. Přijď si poslechnout více.

Workshopy (15:00-17:30)

Focení s Člověk a Víra (Nové Adalbertinum - Balbínka)
Nové Adalbertinum - odkaz na mapu

Roman Albrecht je zakladatel a vedoucí společenství fotografů Člověk a Víra. Je osobním fotografem kardinála Dominika Duky a má zkušenosti s focením papežských akcí.

Anotace:
Člověk a Víra je společenství křesťanských fotografů, kteří ve svém volném čase a bez nároku na odměnu dokumentují život církve, sakrální architekturu a víru člověka obecně. Fungujeme jako jedna velká rodina: Často se scházíme, pořádáme vlastní duchovní obnovu, podporujeme se, modlíme se vzájemně za sebe, grilujeme. Hledáme nové členy, také z řad mládeže (15+). Stačí vlastnit jakoukoliv zrcadlovku či bezzrcadlovku a mít chuť se učit. Bereme a zaučíme i začátečníky, zajistíme profesní růst. Přijďte na náš workshop o focení, či nebojte se oslovit kteréhokoliv z přítomných fotografů a rádi vás blíže seznámíme s naším společenstvím.
Bibliodrama (Nové Adalbertinum - Salonek 222)
Nové Adalbertinum - odkaz na mapu

Jmenuji se Vendula Zachovalová. Žiju v Blansku v brněnské diecézi. Jsem vdaná a s manželem máme 5 dětí. Už od střední školy se pohybuju v pedagogickém oboru, vysokou školu jsem vystudovala v Českých Budějovicích, a to na Teologické fakultě, obor: Pedagogika volného času. Velkým obohacením bylo moje studium pedagogického minima na katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Tam jsem si konkrétně uvědomila, jak důležité je být autentický, znát se, mít se rád a být přítomný v daném okamžiku na daném místě. Krásně to zapadlo i s mým životním mottem: „Žít přítomný okamžik pravdivě, s Ježíšem uprostřed.“ Moje radost je práce s dětmi, mládeží a dospělými. Ráda se nechávám inspirovat tím, co mi daná skupina nabízí.

Anotace:
Čteš Bibli? Zajímají tě jednotlivé příběhy, které v ní nacházíš? Přijď a zkus s námi do příběhu vstoupit. Vyzkoušíme si, co je to vstoupit do příběhu jako pozorovatel, ale také v roli některého z aktérů. Nebudeme jen hrát scénku, ale na základě našeho konkrétního zážitku zkusíme aktualizovat Boží slovo. To znamená hledat odpověď na otázku: "Co říká SLOVO mně?" "K čemu mě volá?"
Kurzy Alfa - Jak mluvit o víře s ostatními? (Farmaceutická fakulta S2243)
Farmaceutická fakulta - odkaz na mapu

Tomáš Kabelka - Tomáš se podílí na kurzech Alfa v pražské farnosti Kobylisy již 8 let. Pomáhal organizovat kurzy pro mládež i pro dospělé. Má zkušenosti s prezenční i s online formou. O Alfě tvrdí, že to je úžasný prostředek pro sdílení víry s lidmi, kteří se o Bohu chtějí něco dozvědět. Iva Jeníčková - Iva je národní koordinátorkou Alfy pro mládež. Od momentu, kdy objevila, že existuje Bůh, se zajímala o to, jak tuto skvělou zprávu sdělit i ostatním. Věnovala se vedení mládeže jak ve společenství, tak v rámci křesťanských organizací pro mládež. Věří, že přirozené sdílení evangelia je jedna z těch velkých radostných věci, které nás Pán Ježíš poslal dělat.

Anotace:
Hledáte program, který by stmelil vaše společenství? Nebo vnímáte, že vás Bůh volá k tomu, abyste už víru nežili jen sami pro sebe? Kurzy Alfa vás osvědčeným a zábavným způsobem provedou základními tématy křesťanské víry. Na Alfě se také naučíte o své víře mluvit a budete připraveni na všetečné otázky vašich nevěřících kamarádů nebo spolužáků. Na našem workshopu se dozvíte, co jsou kurzy Alfa a jak probíhají. Zkusíte si, jak správně vést diskusi ve skupince a jak prolomit ledy, když diskuse vázne. Uslyšíte svědectví těch, kdo na Alfě zažili Boží přítomnost. A bude prostor i pro vaše otázky. Protože bez otázek by Alfa nebyla Alfou!
Krasopsaní (Farmaceutická fakulta 2463A)
Farmaceutická fakulta - odkaz na mapu

Bílé místo

Anotace:
Na kurzu krasopsaní se naučíme vše potřebné pro to, abyste odcházeli s touto dovedností „v ruce“. Strávíme 2 hodiny příjemným tvořením s Brush Penem, od základních kaligrafických tahů až po tvorbu vlastního krasopisného díla.
Jak se neztratit v mediální a virtuální džungli (Lékařská fakulta - Velká posluchárna)
Lékařská fakulta - odkaz na mapu

Hana Kašpárková, Anežka Jakubcová

Anotace:
Utvoř si názor, říkali. Informace ti naservírujeme, ty se v nich jen zorientuj, říkali. Sleduj relevantní zdroje a ověřuj fakta, říkali. Nezírej do toho telefonu pořád, říkali. Jak být v obraze, ale nenechat se přehltit, to už pravděpodobně neřekli. Na workshopu mediální gramotnosti od autorů bývalého podcastu Na dřeň, bývalých novinářů Radia Proglas a tvůrců nového projektu Bez filtru poznáš dobrou novinářskou práci od špatné, zjistíš, že slavný moderátor nemusí být dobrý moderátor, a zamyslíš se nad tím, čemu ve virtuálním světe věnuješ svou pozornost.

Tvořivé dílny (15:00-17:30)

Všechny probíhají ve stánku u hlavního baru! 

Výroba křížků a kulatin
Dílna, kde budou vznikat opravdu designové kousky! Máš příležitost vyrobit si vlastní kříž nebo stylovou multifunkční ozdobu z dřevěné kulatiny. To vše pomocí malby, vypalování či horkovzduchu.
Výroba barefootek
Pokud se ti zrovna včera rozpadly boty při intenzivní chůzi po Hradeckých cestách, nezoufej! U nás si můžeš vyrobit botky nové, vhodné do terénu, pro chůzi městem či starým Jeruzalémem, padnoucí, vzdušné, omyvatelné.
Malování na tašky
Klasika, která neomrzí. Přijď si namalovat tašku, jako stylovou památku na letošní celostátko.
Kresba na chodníky s B&V
Toužíš po tom ztratit se v hlubinách džungle? Pátrat po tajemném pokladu? Nebo se snad stát součástí veledíla, obrazu oslavujícího krásy života? Jsi uvnitř pořád trochu dítětem, nebo by ses jím chtěl, aspoň na chvíli, znovu stát? Víš jak držet v ruce křídu? Pokud jsi na předešlé otázky odpověděl “ano”, neváhej a přijď k nám. Malíři chodníků nespí. Malíři chodníků čekají právě na tebe.
Výroba růženců
Taky se ti stává, že se ti zrovna v půlce zdrávasu přetrhne růženec? Ten od nás bude držet pohromadě láska, s kterou jsi ho vyrobil. Neváhej a přijď!
Výroba sešitů
Jsi zapomnětlivec, vášnivý spisovatel nebo si rád píšeš deník? Chtěl bys svoje myšlenky vtisknout do originálního kousku, který sis speciálně pro ně stvořil? Tady máš tu možnost.
Hry do kapsy a malování na kamení
Tvořit se dá ze všeho. Třeba i z kamení u cesty. A co teprve, když mu dáš smysluplné využití, díky kterému si navíc ukrátíš třeba dlouhé cesty vlakem.
Čelenky, květinové věnce a jiné ozdoby hlavy
Stylové doplňky, při jejich výrobě se meze nekladou. Můžeš se s nimi proměnit ve své oblíbené zvíře, princeznu nebo luční vílu. Čelenky přesně podle tvého gusta.
Výroba záložek a placek
Doplňky pro knihomoly i šarmantní šviháky. Záložkou i plackou se dá mnohé vyjádřit, zároveň jde o nestárnoucí klasiky.
Přáníčka
Na této dílně můžeš přispět na dobrou věc a to dvěma způsoby. Máš možnost vyrobit přání, které skrze “svědectví skutkem” poputuje k lidem do domova seniorů, azylového domu či k obyvatelům Hradce, kteří nás třeba jen tak míjejí.

Jiné (14:30-16:00, 16:30-18:00)

Hudební meeting s Gen Verde (Velký sál Nového Adalbertina)
Adalbertinum - odkaz na mapu

19 umělkyň ze 14 zemí: to je umělecká skupina Gen Verde International. U nás v HK na CSM budou ve zúženém složení deseti umělkyň. GV vznikly v r. 1966 v městečku Loppiano v Toskánské pahorkatině, pár kilometrů od Florencie. Skupina dívek (dnes skupinu tvoří již x-tá generace) dostala tehdy od Chiary Lubichové (zakladatelky Hnutí Fokoláre) originální dárek: zelenou (verde) bicí soupravu. Bicí se staly symbolem revoluce, v níž byly od začátku hudba a sdílené talenty přednostními nástroji přispívajícími k uskutečnění světa více sjednoceného a bratrského. Odhodlání, výkony a profesionalita členek tohoto uskupení jsou základními prvky sdělujícími ostatním, že lidstvo má stále ještě šanci, že si může zvolit mír namísto války, místo zdí stavět mosty a proti netoleranci nabízet dialog.
 

Čtvrtek 11. 8

Diskuzní stage s Katolickým týdeníkem: Budoucnost církve (15:00-17:30)

UHK - A - hlavní budova aula

Všichni známe lidi, kteří to s církví vzdali. Mluví se o potřebné reformě, poučení z chyb a skandálů... Kde hledat naději do budoucna? Dá se s problémy církve něco dělat a můžu se na tom nějak podílet i já?

O tom všem, co nás těší a pálí na naší církvi budeme diskutovat jednak s Vámi, ale též s: Francescou Šimuniovou - abatyší německo-českého opatství benediktinek, které propojují klášterní život s prací v běžných povoláních. Od roku 2003 až do r. 2020 vedla českou pobočku Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, která organizuje dobrovolnickou službu a programy setkávání. P. Liborem Všetulou SDB - knězem a salesiánem, vede Salesiánské mediální centrum. Matějem Jirsou - mladým teologem, pastoračním asistentem ve farnosti Praha-Stodůlky, kde od září nastoupí jáhenskou službu. V diplomové práci se věnoval synodě a synodální obnově církve.

Moderuje: Ondřej Elbel

Přednášky (15:00-16:00, 16:30-17:30)

Políbení žáby (Farmaceutická fakulta - posluchárna C)
Farmaceutická fakulta - odkaz na mapu

Marek Vácha *1966 v Brně, katolický kněz/ Na Přírodovědecké fakultě MU v Brně vystudoval obor molekulární biologie a genetika, teologii studoval v Olomouci a v Bruselu. V letech 1997 a 2000 se účastnil dvou výprav na Antarktidu. V roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Je přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity. Je farářem ve farnosti Lechovice u Znojma. Na 3. lékařské fakultě UK je po čtvrté Předsedou Akademického senátu. Je předsedou Etické komise UK. Zabývá se tématy evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky.

Anotace:
Přednáška o tom, že krása netvoří lásku, nýbrž že láska tvoří krásu. O tom, že je třeba s pokorou přijmout vlastní velikost a že je třeba denně bojovat proti vědomí vlastní bezvýznamnosti. O tom, že budoucnost neexistuje; my ji tvoříme. A o poznání, že symfonie, které nenapíšete vy, nevzniknou nikdy, obrazy, které nenamalujete vy, nebudou nikdy a dobré projekty, které nepřivedete do existence vy, nebudou nikdy. A co by ještě mohlo být vytvořeno za světy, když by konečně člověk začal milovat člověka
Nestačí jen dobře žít, nýbrž důležité je i správně zemřít (Farmaceutická fakulta - posluchárna A)
Farmaceutická fakulta - odkaz na mapu

Jana Sieberová (1965) je zdravotní sestra, která založila v roce 2009 společně se svým manželem MUDr. Pavlem Sieberem domácí hospicovou péči v Hořicích ve východních Čechách. Nedostatečná péče o umírající pacienty v nemocnicích a snahy o uzákonění eutanázie v České republice byly spouštěcím faktorem k opuštění její profese anesteziologické sestry. Od roku 2008 aktivně přednáší téma hospicové péče zdravotníkům, studentům a široké veřejnosti v ČR, na Moravě a Slovensku. Byla jednou ze školitelek mezinárodního projektu Vzdělávacího konzorcia zdravotních sester pracujících s pacienty v konečné fázi života pod záštitou mezinárodní nadace Bristol - Myers Squibb Foundation, která se zaměřuje na nerovnosti v péči o pacienty trpící rakovinou ve střední a východní Evropě. Externě přednáší na Lékařské fakultě v Hradci Králové a je autorkou několika knih, které vydalo nakladatelství Triton.

Anotace:
Těžká nemoc vždy podrobuje člověka zkoušce. Otevírá v sobě otázky hledání smyslu života, hledání Boha nebo návrat k němu. V domácím hospici jsme součástí statečných bojů našich pacientů, kteří se stávají velkým darem nejen pro své blízké, ale pro pečující tým i celou naši společnost. Největší obavou umírání je strach, že budeme sami. Znamená to společné hledání nového smyslu bytí. Je těžké pochopit, že náš život přinese plody skrze utrpení a bezmocnost. Uvěřit, že naše životy dojdou naplnění v závislosti na druhých lidech, vyžaduje ovšem obrovský krok. Ve slabosti se však zviditelňuje zvláštní síla, ve které přicházíme k závěru, že láska je silnější než smrt. Ráda vám předám zkušenost těchto lidí, kteří nám předali velké bohatství svého života.
Křesťanství a politika (Nové Adalbertinum Salonek 206 )
Nové Adalbertinum - odkaz na mapu

Roman Joch

Anotace:
Existuje křesťanská politika? A existuje politické křesťanství? Co to jsou? Co by z křesťanského pohledu mělo být cílem politiky a státní moci? Co by stát dělat neměl? Co nám k tomu řekli sv. Augustin, John Locke, či sv. Jan Pavel II.?
Odvrácená strana pornografie (UHK- fakulta informatiky a managmentu - aula J1)
Pete Lupton je zakladatelem a ředitelem organizace NePornu, jejímž hlavním cílem je rozšiřovat povědomí o problematice pornografie a nabízet pomoc závislým. Spolu s manželkou a čtyřletým synem žije v Olomouci. Instagram: @pete_npcz

Anotace:
Ze statistik vyplývá, že pornografii v dnešní době sleduje téměř každý. Průzkum České evangelikální aliance z roku 2018 ukázal, že tento problém se nevyhýbá ani velmi aktivním křesťanům v České republice. Jednoduše i křesťané v dnešní době zápasí se závislostí na pornografii. A jelikož se o tom stále mluví poměrně málo, má spousta z nich pocit, že jsou v tom sami.Jak konkrétně vypadá taková závislost na pornografii? Jakým způsobem s ní můžeme bojovat? A jak nám v tom může pomoci naše víra?
Modlitba s Biblí v ruce (Lékařská fakulta - posluchárna 2)
Lékařská fakulta - odkaz na mapu

Angelo Scarano, Th.D. S. S. L., vyučuje biblistiku na KTF - UK v Praze, slouží jako kněz ve farnosti Dobříš. Je autorem knih: Jak přečíst celou Bibli za jeden rok, O marnotratném otci, Modlitba s Biblí v ruce, Listy Janovy.

Anotace:
Proč je dobré používat Bibli při modlitbě? Které metody jsou osvědčené? Jak překonat nejčastější úskalí?
O službě kaplana v armádě (Lékařská fakulta- posluchárna 1.)
Lékařská fakulta - odkaz na mapu

Petr Šabaka

Anotace:
Ne každý kněz je farář. Ne každý kněz nosí kolárek. Ne každý kněz je obézní. Ne každý kněz je ve služebním poměru vůči státu. Ne každý kněz se učí zacházet se zbraní. Ne každý kněz je součástí ekumenického společenství. Ne každý kněz je obklopen spíše nevěřícími než věřícími. Ne každý kněz byl ve válečném konfliktu.Věřím, že až se setkáme, dostaneš příležitost ptát se na službu křesťana ve společnosti, v armádě, v ekumenické instituci, v mimořádných situacích. Věřím, že až se setkáme, dostaneš příležitost ptát se na službu křesťana ve společnosti, v armádě, v ekumenické instituci, v mimořádných situacích.
Vztahy bez omrzení (Nové Adalbertinum - Malý sál)
Nové Adalbertinum - odkaz na mapu

Mgr. Jan Špilar je trvalý jáhen a kadeřník. Zabývá se partnerskými vztahy. Vede projekt Jsme jedno a není nám to jedno u sv. Michala v Brně a program Svatba a co dál v brněnském Centru pro rodinu. Věnuje se duchovnímu doprovázení. Připravuje program Modlitba ticha podle sv. Charlese de Foucauld, zakladatele kongregací a společenství Malých bratří a sester Ježíšových. Od roku 1993 vede studio Střihoruký Edward v Brně, které založil.

Anotace:
Zváni jsou všichni, zadaní i nezadaní. Budu se věnovat vztahům v období hledání partnera, chození i vztahům v manželství. Konkrétně, jak poznat, že je to ten pravý partner na celý život. Jak prožívat chození bez omrzení. Jak žít trvalý partnerský vztah v Boží blízkosti. Jak podporovat partnera v duchovním růstu. Jak se společně modlit. Jak předávat víru nevěřícímu partnerovi. Jestli je možné žít s jinak věřícím či nevěřícím partnerem. Jaká jsou rizika sociální, kulturní a náboženské jinakosti. Prostor bude i na otázky a diskusi.
Duch Svatý (Farmaceutická fakulta - Posluchárna B)
Farmaceutická fakulta - odkaz na mapu

Marek Novák - Katolický laik žijící v Sušici na Šumavě. Je členem CHARIS národního týmu charismatické obnovy, týmu Otcova srdce a dalších společenství a projektů. Na srdci mu leží formace křesťanů a rozvíjení darů a charismat. Pracuje pro nadační fond Credo. Je ženatý a má tři děti.
Když věci, které děláme dávají smysl... (Farmaceutická fakulta 2155)
Farmaceutická fakulta - odkaz na mapu

Hnutí Mary’s Meals poskytuje jedno vydatné jídlo každý školní den nejchudším dětem po celém světě. Naše dílo je pojmenováno po Marii, Ježíšově matce, která vychovávala své vlastní dítě v chudobě. Naše hnutí je založeno na vzájemné úctě a spojuje všechny lidi bez ohledu na jejich vyznání.

Anotace:
Bude to o nás, bude to o tobě. Přijď se dozvědět více o našem projektu o možnostech, které nabízíme. Zveme tě dozvědět se něco o tom, jak naše poslání může změnit život.
Charita nezná hranice - pomáháme Ukrajině (UHK- hlavní budova - A6)
UHK - odkaz na mapu

"Krátká prezentace o pomoci lidem zasaženým válkou na Ukrajině. Charita Česká republika je součástí sítě Caritas Internationalis, pomáhá všude ve světě i u nás doma v rámci humanitární pomoci při mimořádných událostech. Nyní lidem přímo na Ukrajině, i těm, kteří u nás hledají útočiště. Představení aktivity Integračního centra pro cizince Diecézní charity Hradec Králové, které je v současné době ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem jedním z hlavních aktérů pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v Královéhradeckém kraji. Řekneme si - proč přicházeli Ukrajinci do ČR dříve a nyní, jak se žije uprchlíkům u nás, kdo a jak jim pomáhá, jaké jsou nejčastější překážky při integraci a jak je možné pomoci. Potřeba pomoci Ukrajině bude dlouhodobá a náročná – je to VÝZVA pro nás, PRO VŠECHNY. ZAPOJ SE I TY!"
Homosexualita a církev (Lékařská fakulta - Velká posluchárna)
Lékařská fakulta - odkaz na mapu

P. PhLic. Mgr. Lukáš Engelmann se narodil v roce 1980 v Hrabyni. Vystudoval gymnázium v Opavě. Poté studoval na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vysvěcen na kněze byl v roce 2006. Od roku 2005 byl nejdříve jáhnem, poté kaplanem ve farnosti Místek. Postgraduální studia probíhala na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě v oboru psychologie s výcvikem v psychodynamické terapii. Nyní je ustanoven duchovním správcem farnosti Ostrava-Třebovice. Mimo to se věnuje terapeutické činnosti pro zasvěcené osoby, hendikepovaným a osobám s homosexuální orientací.

Anotace:
Do církve patří i lidé, kteří mají homosexuální orientaci. Jaký je postoj křesťanů vůči nim? A co říká katechismus, Bible a tradice? A co ty?

Workshopy (15:00-17:30)

Vyrábění ikon (Farmaceutická fakulta 2463B)
Farmaceutická fakulta - odkaz na mapu

P. Michael Špilar

Krasopsaní | Bílé místo (Farmaceutická fakulta 2463A)
Farmaceutická fakulta - odkaz na mapu

Bílé místo

Anotace:
Na kurzu krasopsaní se naučíme vše potřebné pro to, abyste odcházeli s touto dovedností „v ruce“. Strávíme 2 hodiny příjemným tvořením s Brush Penem, od základních kaligrafických tahů až po tvorbu vlastního krasopisného díla.
Kdo jsem - 5 jazyků lásky (Nové Adalbertinum salonek 222)
Nové Adalbertinum - odkaz na mapu

Jmenuji se Vendula Zachovalová. Žiju v Blansku v brněnské diecézi. Jsem vdaná a s manželem máme 5 dětí. Už od střední školy se pohybuju v pedagogickém oboru, vysokou školu jsem vystudovala v Českých Budějovicích, a to na Teologické fakultě, obor: Pedagogika volného času. Velkým obohacením bylo moje studium pedagogického minima na katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Tam jsem si konkrétně uvědomila, jak důležité je být autentický, znát se, mít se rád a být přítomný v daném okamžiku na daném místě. Krásně to zapadlo i s mým životním mottem: „Žít přítomný okamžik pravdivě, s Ježíšem uprostřed.“ Moje radost je práce s dětmi, mládeží a dospělými. Ráda se nechávám inspirovat tím, co mi daná skupina nabízí.

Anotace:
Láska je to, co hýbe světem. Člověk je stvořen proto, aby žil ve vztahu, ve společenství s druhými. Ježíš říká: "Miluj bližního svého jako sám sebe". Láska utváří nás a zároveň je součástí našich vztahů. Projdeme společně pěti různými způsoby, kterými nám a my druhým říkáme: "Jsi pro mě důležitý" "Mám tě rád". Vydáme se na cestu hledání a snad najdeme i zdroj, kde můžeme lásku čerpat.
Zdobení svící s PMD (kancelář PMD - Na Kropáčce 30/1 500 03 Hradec Králové Česká republika
kancelář PMD - odkaz na mapu

Papežská misijní díla HK

Anotace:
Zdobení svíček dle vzoru nebo podle vlastní inspirace v národní kanceláři Papežských misijních děl. Součástí bude krátké seznámení se s touto organizací, která pomáhá mladým církvím již přes 200 let.
Timemanagment (Farmaceutická fakulta 2464)
Farmaceutická fakulta - odkaz na mapu

Pavel Motyčka je manžel a otec pěti dětí. Nejvíce jeho život ovlivnila pěší 700 km pouť do Santiaga de Compostella. Pedagog, který se snaží inspirovat mladé lidi, ale častěji je spíše mladými inspirován. Člověk, který dělá chyby, ale vnímá je jako příležitosti k růstu. Práci s mladými lidmi bere jako velmi smysluplnou činnost. Jeho dlouhodobým snem je dojít pěšky z Kroměříže do Říma.

Anotace:
Čas je dar. Závisí na nás, jak k němu přistupujeme. Jakou roli hraje čas v mém životě? Jak ho využívám? Jak smysluplně čas prožívat? Workshop bude zaměřen na analýzu osobního času, na rozdělení činností v čase a vytvoření priorit, na efektivní využívání času a co dělat s prokrastinací.
Kurzy Alfa - Víš, čemu věříš? (UHK místnost A5)
Farmaceutická fakulta - odkaz na mapu

"A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval?" (Řím 10,14) Věříš, protože Ti o Bohu někdo řekl. Teď je řada na Tobě! Pošli to dál! Alfa to jsou super videa o základech víry, která budou bavit Tebe i Tvé nevěřící kamarády. Alfa, to je pohoda, dobré jídlo a zábava. Alfa, to je diskuse o tom, co je v životě opravdu důležité. Chceš to zkusit? Přijď na náš workshop a zjisti, jak křesťanskou víru přiblížit zajímavým způsobem!
Lectio divina (Nové Adalbertinum - Katakomby)
Nové Adalbertinum - odkaz na mapu

Dominikáni

Anotace:
Co je lepší: číst Bibli, nebo se modlit? A co kdyby to šlo spojit obojí? Jeden z nejstarších a zároveň nejbohatších způsobů křesťanské modlitby praktikují nejen mniši, kteří jsou zavření v klášterech, protože se modlí, a na setkání tudíž nedorazí, ale i mniši, kteří se modlí méně, aby mohli vyrazit mezi lidi - například dominikáni. Lectio divina je modlitba stará, ba starobylá (protože stará byla už v době, kdy se ji modlíval svatý Dominik), ovšem rozhodně není jenom pro starý. Vykládat o něm budu nejen fr. Ludvík, ale i mladí, kteří mají s tímto druhem modlitby osobní zkušenosti (převážně vysoce pozitivní!). Přijďte a učiňte podobnou! Třeba zjistíte, že Lectio je fakt božský … Jedná se o dvouhodinový workshop, na který se může hodit vlastní bible, pomůcky na psaní, podložka na psaní, podložka pro pisatele (polštářek či podobně).

Tvořivé dílny (15:00-17:30)

Všechny probíhají ve stánku u hlavního baru! 

Výroba křížků a kulatin
Dílna, kde budou vznikat opravdu designové kousky! Máš příležitost vyrobit si vlastní kříž nebo stylovou multifunkční ozdobu z dřevěné kulatiny. To vše pomocí malby, vypalování či horkovzduchu.
Výroba barefootek
Pokud se ti zrovna včera rozpadly boty při intenzivní chůzi po Hradeckých cestách, nezoufej! U nás si můžeš vyrobit botky nové, vhodné do terénu, pro chůzi městem či starým Jeruzalémem, padnoucí, vzdušné, omyvatelné.
Malování na tašky
Klasika, která neomrzí. Přijď si namalovat tašku, jako stylovou památku na letošní celostátko.
Kresba na chodníky s B&V
Toužíš po tom ztratit se v hlubinách džungle? Pátrat po tajemném pokladu? Nebo se snad stát součástí veledíla, obrazu oslavujícího krásy života? Jsi uvnitř pořád trochu dítětem, nebo by ses jím chtěl, aspoň na chvíli, znovu stát? Víš jak držet v ruce křídu? Pokud jsi na předešlé otázky odpověděl “ano”, neváhej a přijď k nám. Malíři chodníků nespí. Malíři chodníků čekají právě na tebe.
Výroba růženců
Taky se ti stává, že se ti zrovna v půlce zdrávasu přetrhne růženec? Ten od nás bude držet pohromadě láska, s kterou jsi ho vyrobil. Neváhej a přijď!
Výroba sešitů
Jsi zapomnětlivec, vášnivý spisovatel nebo si rád píšeš deník? Chtěl bys svoje myšlenky vtisknout do originálního kousku, který sis speciálně pro ně stvořil? Tady máš tu možnost.
Hry do kapsy a malování na kamení
Tvořit se dá ze všeho. Třeba i z kamení u cesty. A co teprve, když mu dáš smysluplné využití, díky kterému si navíc ukrátíš třeba dlouhé cesty vlakem.
Čelenky, květinové věnce a jiné ozdoby hlavy
Stylové doplňky, při jejich výrobě se meze nekladou. Můžeš se s nimi proměnit ve své oblíbené zvíře, princeznu nebo luční vílu. Čelenky přesně podle tvého gusta.
Výroba záložek a placek
Doplňky pro knihomoly i šarmantní šviháky. Záložkou i plackou se dá mnohé vyjádřit, zároveň jde o nestárnoucí klasiky.
Přáníčka
Na této dílně můžeš přispět na dobrou věc a to dvěma způsoby. Máš možnost vyrobit přání, které skrze “svědectví skutkem” poputuje k lidem do domova seniorů, azylového domu či k obyvatelům Hradce, kteří nás třeba jen tak míjejí.

Jiné (Hra - 15:00-17:30, Gen Verde - 15:00-16:00, 16:30-17:30)

Velká městská hra (Hlavní stage - UHK)
Společně s týmem SGV jsme se rozhodli vytvořit hru s duchovním přesahem. Proto cílem bude obraz, který se pak může převážet třeba po celý rok přes různé děkanáty nebo využít při dalším setkání. Zároveň se během plnění stanovišť různý počet mladých seznámí, zažijí společné zážitky a mládež pozná i různá zákoutí města Hradec Králové.
Hudební meeting s Gen Verde (Velký sál Nového Adalbertina)
Nové Adalbertinum - odkaz na mapu

19 umělkyň ze 14 zemí: to je umělecká skupina Gen Verde International. U nás v HK na CSM budou ve zúženém složení deseti umělkyň. GV vznikly v r. 1966 v městečku Loppiano v Toskánské pahorkatině, pár kilometrů od Florencie. Skupina dívek (dnes skupinu tvoří již x-tá generace) dostala tehdy od Chiary Lubichové (zakladatelky Hnutí Fokoláre) originální dárek: zelenou (verde) bicí soupravu. Bicí se staly symbolem revoluce, v níž byly od začátku hudba a sdílené talenty přednostními nástroji přispívajícími k uskutečnění světa více sjednoceného a bratrského. Odhodlání, výkony a profesionalita členek tohoto uskupení jsou základními prvky sdělujícími ostatním, že lidstvo má stále ještě šanci, že si může zvolit mír namísto války, místo zdí stavět mosty a proti netoleranci nabízet dialog.


 
 

Sobota 13. 8

Diskuzní stage s Katolickým týdeníkem: Křesťan(ka) a klima (15:00-17:30)

UHK - A - hlavní budova aula

Někdo kvůli klimatu stávkuje, jiní to zesměšňují. Někomu se zdá starost o klima příliš abstraktní, když blízko zuří válka a v zimě se něčím topit musí. Jak moc se kvůli planetě omezovat? Je to boj s větrnými mlýny? Můžou se vůbec domluvit světoví politici na globálním řešení? Jak bude vypadat život na planetě za pár desítek let, pokud se nic nezmění?

Diskutovat přijde: Romana Jungwirth Březovská je analytičkou Asociace pro mezinárodní otázky. V letech 2019 a 2020 zastupovala ČR na mezinárodních klimatických jednáních zaměřených především na adaptaci na dopady změny klimatu. V současnosti se zabývá mj. zapojováním měst a soukromých subjektů do řešení klimatické krize. Jan Hollan je přírodovědec, který se změnou klimatu zabývá už přes třicet let. Působí na Akademii věd a přednáší také o encyklice papeže Františka Laudato Sì. Světla Hanke Jarošová založila iniciativu Žít Laudato Si, která dává praktické podněty k propojování duchovního a ekologického života. Spolupracuje s Global Catholic Climate Movement.

Moderuje: Ondřej Elbel

Talkshow s Martinem Svozilem, bývalým členem Útvaru rychlého nasazení (Lékařská fakulta - II. Posluchárna) (15:00-17:30)

Lékařská fakulta - II. posluchárna

Sbírání zkušeností jako zámečník, umělecký kovář, messenger, montážní dělník, prodavač druhotných surovin, kamnář, řadový policista, člen protiteroristické jednotky včetně všech specializací a seminářů, kouč, poradce, ale také jako syn, otec, manžel, muž, mne vedlo cestou poznání, že krátká věta slavného Sokrata „vím, že nic nevím“ je o veliké pokoře s kterou můžu přijmout, že existují síly (energie, situace), klid, které nevím odkud se vzaly, ale můžu je používat. A zároveň mi to dovolí poznávat, jak je používat, a pomaličku zjišťovat odkud přicházejí.

Moderuje: Pavel Štěpánek

Přednášky (15:00-16:00, 16:30-17:30)

Antiochia – Boží dobrodružství (Farmaceutická fakulta - posluchárna A)
Farmaceutická fakulta - odkaz na mapu

Společenství Antiochia - Jsme společenství mladých katolíků, které se vlastním příkladem snaží poukázat na to, že být křesťan je zcela normální i v 21. století.

Anotace:
Aby člověk mohl zažít třeba i zázrak, musí vstát a vydat se na dobrodružnou cestu s Bohem. Své o tom ví mnoho mladých, kteří vykročili a jako apoštolové se vydali hlásat Krista do všech končin své vlasti. Jejich svědectví vyvěrají z živé zkušenosti s Bohem, s lidmi a ze společenství stejně smýšlejících vrstevníků, ze kterých vznikla pevná přátelství. Přijď zjistit, jaká Boží dobrodružství zažili, a zda nějaké nečeká i na tebe!
Mužské srdce - to je... (UHK FIM - Aula J1)
P. Rafał Piotr Kaca - Ředitel DCM ČB a DCŽM Ktiš, farář ve Velešíně a připojených farnostech. Rád zkoumám svět očima psychologie a teologie. Rád čtu a studuji Bibli. Mám moc rád dobrou španělskou kuchyni. Miluju cestování. Sportuji: běhám, lyžuji a plavím se na plachetnicích. Jsem fanouškem Realu Madrid a Applu.

Anotace:
Ať mrtví (νεκρους) pohřbívají své mrtvé (Matouš 8:22). Skutečný život nepochází z rituálů, ale z duchovní smrti. Protože když pro Boha ztratím všechno, změním své preference a vzdám se, pak objevím, co znamená znovuzrození.
Co dělá ženu ženou (Farmaceutická fakulta - Posluchárna B)
Farmaceutická fakulta - odkaz na mapu

Mgr. Hana Imlaufová - Pracuje v Křesťanské pedagogicko-psychologické poradně v Praze jako speciální pedagog a rodinný psychoterapeut. Společně se svým mužem se již mnoho let věnuje přípravám snoubenců na manželství v programu Snoubenecká setkání v rodině. A spolu také přednáší o lásce mezi mužem a ženou, sexualitě a dalších partnerských tématech. Je vdaná a má tři dospělé děti.

Anotace:
Jaké jsou atributy ženství a v čem identita ženy spočívá? Proč to muže k ženám přitahuje? O tom, že být ženou je krásné a že pro každou z nás má Bůh jedinečný úkol právě proto, že jsme ženami. O tom se budete moci dozvědět v této přednášce. A pozor – tohle téma není jen pro ženy, takže určitě mohou přijít i muži, třeba nám na některé otázky pomohou odpovědět.
Svědectví z ukrajinských zákopů (UHK Hlavní budova - A6)
UHK - odkaz na mapu

Mgr. Matyáš Zrno (novinář, publicista), Svědectví z ukrajinských zákopů Matyáš Zrno je publicista, novinář a šéfredaktor Konzervativních novin. V letech 2010/2011 pracoval jako vedoucí Provinčního rekonstrukčního týmu v afghánské provincii Logar. V současné době pracuje pro televizi CNN Prima news jako zahraniční redaktor Zažil válku v Afgnánistánu a nyní i válku na Ukrajině, kam se vydal jako reportér televize CNN Prima news. Jak se na celý konflikt dívají místní? Věří ve vítězství? Jak funguje práce novináře ve válečné zóně? Svědectví z první linie přináší reportér Matyáš Zrno. Zajímá Tě politika nebo novinařina a máš chuť slyšet autentické svědectví? Tak přijď v sobotu na přednášku!
O růženci s Dominikány (Nové Adalbertinum - Katakomby)
Nové Adalbertinum - odkaz na mapu

Dominikáni

Anotace:
Máte rádi růženec a chcete jeho modlitbu prožívat ještě hlouběji? Nebo naopak nechápete, jak se ho někdo může modlit a chtěli byste tomu přijít na kloub? Chcete se růženec modlit, ale máte s tím problémy? Nebo vás prostě jen zajímá, zda se dominikáni opravdu modlí celý ten dlouhatánský růženec, který jim někdy plandá až u kotníků? Přijďte se podívat a zjistit, že růženec není jen „modlitba pro babičky“ (a případně dominikány), ale i pro mladé lidi, kteří se podělí o své osobní zážitky, radosti ale i těžkosti s modlitbou růžence a zároveň dodají konkrétní tipy a triky, jak ji v osobním životě oživit. Dva hodinové workshopy zahrnují jednak teologický (a teoretický) úvod a prezentaci, jednak samotnou modlitbu pěti desátků růžence, animovanou mladými.
Budoucnost a vize českého školství (Lékařská fakulta - Velká posluchárna)
Lékařská fakulta - odkaz na mapu

Mgr. Petr Gazdík

Anotace:
Budeme mluvit o škole:
1) Stav českého školství
2) 21. století - století změn
3) Na co nás připraví česká škola?
4) Proč se děti do Skautu těší a do školy ne?
5) Jak z toho ven?
6) Co nás čeká a nemine?

Workshopy (15:00-17:30)

Dobrovolnictví - Adopce nablízko (Farmaceutická fakulta - Posluchárna C)
Farmaceutická fakulta - odkaz na mapu

Helena Janíková a Nela Vicherková, dvě dobrovolnice programu Adopce nablízko, jedna strávila rok v Bulharsku, jedna v Keni. Jaké to je být dobrovolníkem mezi dětmi z ulice, nebo v romské čtvrti , co znamená Adopce nablízko a koho to vlastně "adoptujete". To a mnohem víc se dozvíte na našem povídání. Dobrovolnictví mění svět k lepšímu a otevřenějšímu a naše radost je tomu napomáhat alespoň tím málem, co umíme.
Vaříme podle receptů z misií (Kancelář PMD - Na Kropáčce 30/1, Hradec Králové)
Papežská misijní díla HK

Anotace:
Podíváme se do světa katolíků v jiných zemích, dozvíme se, co se kde vaří a zkusíme si i něco připravit a ochutnat. Součástí bude krátké seznámení se s Papežskými misijními díly, v jejichž národní kanceláři bude workshop probíhat.
Jak se ptát a jít na dřeň (Lékařská fakulta - Posluchárna 1)
Lékařská fakulta - odkaz na mapu

Alžběta Havlová, Ondřej Havlíček

Anotace:
Povídání Alžběty a Ondřeje – autorů bývalého podcastu Na dřeň a tvůrců nového projektu Bez filtru – o tom, že i běžný dialog, nesnímaný mikrofonem nebo kamerou, může jít do hloubky. Jak na to, čeho se nebát a na co nezapomenout? Poradí workshop, během kterého uslyšíte ukázky z rozhovorů podcastu Na dřeň i "historky z natáčení".
Všechno nebo nic! Příběh sestry Clare Crockett (UHK hlavní budova - A5)
UHK - odkaz na mapu

Sestra Zdenka María Turková a sestra Celine María Ong Yiling jsou sestry z řeholního společenství Služebnic Domova Matky ze Španělska. Sestra Zdenka María pochází z původně ateistické rodiny, své obrácení prožila ve Španělsku, když odjela na Erasmus. Potkala Domov Matky, byla zde pokřtěná a stala se řeholnicí. Sestra Celine pochází ze Singapuru a své povolání našla také ve Španělsku. Hnutí Domov Matky vzniklo v 80. letech ve Španělsku a má tři hlavní poslání: 1. obrana Eucharistie 2. obrana Naší Matky zvlášť v privilegiu jejího panenství 3. získávání mládeže pro Krista. V současné době má hnutí mnoho komunit po světě, ve Španělsku, v USA, v Itálii, v Irsku a misijní komunity v Ekvádoru. V Česku tato řeholní komunita nepůsobí, ale vedením Boží prozřetelnosti se pomalu Domov Matky dostává k lidem z Česka. Sestra Zdenka María je toho důkazem.

Anotace:
Clare Crockett z Irska se od mládí toužila stát slavnou herečkou, věnovala se hraní divadla, natáčela pro televizi i film. Měla všechny předpoklady pro to, aby dobyla svět. Když se ale náhodou dostala na pouť do Španělska prožila hluboké obrácení a rozhodla se stát řeholní sestrou. Ale chtěla se stát i slavnou, tak se rozhodla, že se stane slavnou řeholní sestrou! Její cesta od slávy k naprosté pokoře a od povrchní lásky světa k opravdové Lásce může být světlem na cestu a povzbuzením pro nás na cestě ke svatosti. Nikdy nedělala kompromisy, úplně odevzdala svůj život Pánu, dala všechno. Její život byl buď všechno nebo nic! Dala své VŠECHNO Bohu a NIC si nenechala pro sebe. Stala se mladou řeholnicí, Služebnicí Domova Matky a později byla poslaná do misijní komunity v Ekvádoru, kde v roce 2016 tragicky zemřela při zemětřesení. Domov Matky vytvořil o inspirujícím životě sestry Clare film, který už je po světě známý, do Česka ale přichází až v tuto chvíli. Budete mít možnost zhlédnout celý film Všechno nebo nic! s českými titulky a následně se seznámit s osobním svědectvím sester o sestře Clare, jejich osobním povolání a Domově Matky.
Jak napsat knihu? (Farmaceutická fakulta S2243)
Farmaceutická fakulta - odkaz na mapu

Martina Mátlová je redaktorkou časopisu IN. Anotace: Na přednášce (možná trochu workshopu) si povíme o tom, jak se tvoří knihy, co si připravit před samotným psaním, jak si vybrat téma a jak u psaní vydržet a knihu dopsat. Když se budeme bavit o tom, jak vytvořit zajímavou a uvěřitelnou postavu a seznámíme se s Mary Sue. Každopádně žádný zaručený návod, díky kterému napíšete (úspěšnou) knihu neexistuje. Existují však různé tipy, které psaní, dopsání a případné vydání usnadňují. Zkusíme si taky nějaká rychlá literární cvičení. Kdo může, ať si donese tužku a papír, něco vezmu i já. Ohledně vydávání knih se spolu podíváme na to, jaké jsou možnosti vydávání v ČR, jak si správně vybrat nakladatelství a jak ho oslovit. Pokud náhodou zbyde čas, mrkneme i na to, jak to zhruba chodí v nakladatelství a co čekat, když chce nakladatelství vydat vaši knihu. O psaní by se dalo mluvit hodiny a hodiny, takže tohle bude takový rychlokurz. Workshop/přednáška je určený především pro ty, kdo by chtěli napsat knihu, a zaměříme se na beletrii. Vítaný je ovšem kdokoliv, kdo se chce seznámit s tím, jak se píšou a vydávají knížky.
Tajemství šťastného života (Farmaceutická fakulta 2464)
Farmaceutická fakulta - odkaz na mapu

Pavel Motyčka je manžel a otec pěti dětí. Nejvíce jeho život ovlivnila pěší 700 km pouť do Santiaga de Compostella. Pedagog, který se snaží inspirovat mladé lidi, ale častěji je spíše mladými inspirován. Člověk, který dělá chyby, ale vnímá je jako příležitosti k růstu. Práci s mladými lidmi bere jako velmi smysluplnou činnost. Jeho dlouhodobým snem je dojít pěšky z Kroměříže do Říma.

Anotace:
Jak vypadá šťastný život? Může člověk v dnešní době prožít takový život? Co může pomoci člověku prožít šťastný život? Během workshopu budeme tvořit osobní vizi, zaměříme se na meditaci a rozjímání, na řešení krizových situací a práci se sebevědomím.

Tvořivé dílny (15:00-17:30)

Všechny probíhají ve stánku u hlavního baru! 

Výroba křížků a kulatin
Dílna, kde budou vznikat opravdu designové kousky! Máš příležitost vyrobit si vlastní kříž nebo stylovou multifunkční ozdobu z dřevěné kulatiny. To vše pomocí malby, vypalování či horkovzduchu.
Výroba barefootek
Pokud se ti zrovna včera rozpadly boty při intenzivní chůzi po Hradeckých cestách, nezoufej! U nás si můžeš vyrobit botky nové, vhodné do terénu, pro chůzi městem či starým Jeruzalémem, padnoucí, vzdušné, omyvatelné.
Malování na tašky
Klasika, která neomrzí. Přijď si namalovat tašku, jako stylovou památku na letošní celostátko.
Kresba na chodníky s B&V
Toužíš po tom ztratit se v hlubinách džungle? Pátrat po tajemném pokladu? Nebo se snad stát součástí veledíla, obrazu oslavujícího krásy života? Jsi uvnitř pořád trochu dítětem, nebo by ses jím chtěl, aspoň na chvíli, znovu stát? Víš jak držet v ruce křídu? Pokud jsi na předešlé otázky odpověděl “ano”, neváhej a přijď k nám. Malíři chodníků nespí. Malíři chodníků čekají právě na tebe.
Výroba růženců
Taky se ti stává, že se ti zrovna v půlce zdrávasu přetrhne růženec? Ten od nás bude držet pohromadě láska, s kterou jsi ho vyrobil. Neváhej a přijď!
Výroba sešitů
Jsi zapomnětlivec, vášnivý spisovatel nebo si rád píšeš deník? Chtěl bys svoje myšlenky vtisknout do originálního kousku, který sis speciálně pro ně stvořil? Tady máš tu možnost.
Hry do kapsy a malování na kamení
Tvořit se dá ze všeho. Třeba i z kamení u cesty. A co teprve, když mu dáš smysluplné využití, díky kterému si navíc ukrátíš třeba dlouhé cesty vlakem.
Čelenky, květinové věnce a jiné ozdoby hlavy
Stylové doplňky, při jejich výrobě se meze nekladou. Můžeš se s nimi proměnit ve své oblíbené zvíře, princeznu nebo luční vílu. Čelenky přesně podle tvého gusta.
Výroba záložek a placek
Doplňky pro knihomoly i šarmantní šviháky. Záložkou i plackou se dá mnohé vyjádřit, zároveň jde o nestárnoucí klasiky.
Přáníčka
Na této dílně můžeš přispět na dobrou věc a to dvěma způsoby. Máš možnost vyrobit přání, které skrze “svědectví skutkem” poputuje k lidem do domova seniorů, azylového domu či k obyvatelům Hradce, kteří nás třeba jen tak míjejí.

Jiné (17:00-18:00)

Zahradníček / vše mé je i tvé (Nové Adalbertinum - Velký sál)
Nové Adalbertinum - odkaz na mapu

"Vždyť všechno mé je tvé a všechno tvé je mé a ty a já jedno jsme."

Jan a Marie Zahradníčkovi byli manželé 15 let, z nichž byl on 9 roků vězněn v komunistickém lágru. Po jeho zatčení v roce 1951 byla Marie s jejich třemi dětmi vystěhována z bytu, aby skončila na státním statku bez vody, elektřiny a topení. Když byl vězněn, jejich dvě dcery zemřely na otravu houbami. Byl propuštěn na pohřeb s tím, že už se nemusí vracet, ale pak jej stejně odvezli zpět do vězení. Marie přesto stihla počtvrté otěhotnět. Své čtvrté dítě viděl Jan až v jeho třech letech. Čtyři měsíce nato zemřel.

Devět let manželství na dálku, devět let dopisního otcovství, devět let lásky přes papír. A mezi řádky všechen ten existenční shon, bolest i smíření.

Více ZDE.