parallax background
 

Psychologické poradny

 

V psychologických poradnách rádi přivítáme holky i kluky, mladé ženy i mladé muže. Psychologické poradny zkrátka pro všechny a vyplývá to již z jejich názvu - muži jsou totiž dost logičtí a ženy zas krapet psycho =) (konec nejapných fórků).
Zkrátka jsme tu pro Vás pro všechny, protože si moc dobře uvědomujeme, že období dospívání není obvykle úplně jednoduché. Natož teď v této složité době, kdy jsme se nejprve potýkali s covidovou pandemií a s tím vším, co k tomu patřilo. Kromě toho, že možná mnohým z nás někdo blízký zemřel, tak se také ukazuje, že se zhoršil psychický stav mnoha lidí. Spousta lidí kolem nás se potýká s úzkostnými stavy, s depresí či jiným duševním trápením. Sotva jsme se dostali z pandemické situace, je svět ve válečném konfliktu a to je ten život někdy složitý i bez těchto přidaných záležitostí.

A proto jsme tu pro Vás my: psychologové, psychoterapeuté, krizoví interventi. Chtěli jsme myslet na vaše duševní zdraví a být vám oporou. Každý jsme trochu jiný, ale máme společné to, že tu chceme být pro vás v případě, že vás něco konkrétního trápí. Také ale v případě, kdy vlastně nevíte, co konkrétního to je, ale možná se jen necítíte ve své kůži. Nebo naopak, cítíte se úplně v pohodě, ale třeba vás baví seberozvoj a chtěli byste se na sebe kouknout zase trochu jinak a mít u toho profíka. Možná taky uvažujete o terapii, ale nevíte co od ní čekat a jak to probíhá. Tak si to můžete přijít oťuknout tady na CSM. Předem chceme říci, že je pravděpodobné, že všechno nezvládneme vyřešit tady na CSM, ale aspoň můžeme pomoct Vás nasměrovat, co dál.

Každý den se Vám může individuálně věnovat několik terapeutů. Přes aplikaci je dobré si zarezervovat 50 minutové setkání. Pokud máte zájem o individuální setkání, téma s kterým přijdete může být vskutku jakékoliv.

Kvůli nedávné pandemické situaci jsme kromě všeobecné psychoterapie/ psychologického poradenství, mysleli také na pozůstalé. Ve čtvrtek zde bude Honza Kaňák, který je specialistou právě na práci s pozůstalými. Pokud Vám někdo zemřel a rádi byste mluvili o tomto tématu, je on pro Vás ten pravý. Podpůrná skupina pro pozůstalé může také proběhnout v sobotu ve 14h s Bárou Rackovou, která pracuje ve stejné organizaci jako Honza.

Ve středu a pátek zase Bára s Prokopem Remešem nabídnou skupinovou terapii s Biblí, tzv. hagioterapii. Sem nemusíte přicházet s žádným tématem, můžete zkrátka jen přijít a budeme pracovat s tím, co k nám přijde skrz práci s biblickým textem a skrz skupinovou dynamiku.

Bára Racková

Měla jsem se jmenovat Pepina, ale na poslední chvíli si to mamka rozmyslela a jsem Bára… a jsem za to ráda. Osm let jsem se věnovala krizové intervenci na Lince bezpečí, v současné chvíli sedmým rokem pracuji jako terapeutka v Poradně Vigvam, kde se věnuji pozůstalým a také ve své soukromé praxi, kam za mnou přichází lidé s různými tématy. Vycvičena jsem v psychodynamickém přístupu v systému SUR a v existenciální psychoterapii. Protože mě, od dob co si pamatuji, fascinoval terapeutický potenciál spirituality a naopak také spirituální rozměr terapie na HTF UK se věnuji Pastoračnímu poradenství a v Psychiatrické nemocnici Bohnice spojuji mé dvě lásky Bibli a psychoterapii při hagioterapii. Hagioterapie je forma skupinové psychoterapie, při které se biblický text používá jako psychoterapeutický nástroj.

Na CSM mám na starosti organizaci Psychologických poraden, proto pokud je Vám v této oblasti cokoliv nejasného, potřebujete se ujistit, nasměrovat, nebo v této oblasti něco nefunguje, můžete se obrátit přímo na mě, když mě potkáte nebo na tel.č 777 686 146. Kromě toho se se mnou také můžete setkat při hagioterapii (st a pá) a na skupině pro pozůstalé.

František Zakopal

Pracuji coby školní psycholog na církevním gymnáziu a základní škole v Prostějově. Pomoc mladým mě nesmírně naplňuje, zejména když se jako jáhen mohu pohybovat v církevním prostředí a spolupracovat na rozvoji mladých lidí s učiteli, školním kaplanem a speciálním pedagogem. V rámci CSM mohu nabídnout svou metodu práce spočívající v krátké terapii zaměřené na řešení, kterou jsem získal díky olomouckému Daletu, jelikož jsme v Hradci Králové jen pár dní.Těším se na milá setkání s vámi.

Eliška Vaňková

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala jsem kurzy: Psycholog ve zdravotnictví, Komplexní krizová intervence, Vedení efektivního rozhovoru, Systemická práce s rodinou a Narativní práce s dětským traumatem, dále kratší kurzy: Práce s dětskou kresbou, Práce s herním pískovištěm, Práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí a Základy systemické práce s dětmi a dospívajícími. Jsem frekventantkou dlouhodobého psychoterapeutického výcviku ve strategické a systemické kooperační a komunikační psychoterapii a hypnoterapii v institutu HERMÉS Praha a ve výcviku v Terapii partnerského vztahu (LIPPP).

Milada Macháčková

Jsem Milada Macháčková, kognitivně-behaviorální terapeut, který maximálně využívá třetí vlny KBT, tj. její integraci s mnoha jinými psychoteraeputickými školami, rodinnou terapií a mindfullness, díky čemuž je dosaženo vysoké terapeutické efektivity, ověřené klinickými studiemi. Zároveň přednáším na Univerzitě Hradec Králové jako lektor v Ústavu preprimární, primární a speciální pedagogiky. Asi nejbližším tématem jsou pro mě výchovné a vztahové obtíže včetně vztahu s sobě samému, úzkost a zvládání náročných situací.

Johana Malá

Vystudovala jsem mezinárodní vztahy. To, co mě baví a čemu se stále věnuji, jsou vztahy mezilidské. Jako krizová interventka pracuji na Lince bezpečí. Dobrovolnicky se věnuji práci s mládeží. Přijímám jakékoliv téma. Opravdu cokoliv, o čem potřebujete mluvit. Například jak zvládat úzkost a strach, paniku, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, kyberšikana, jak se rozhodovat, konflikty, vztahy, vyčerpání, partnerství, sexualita, sexuální orientace, coming out, obavy z války, moje budoucnost, krize víry... a co trápí Tebe?

Bára Krčmářová

Jsem psychoterapeutka a krizová interventka. Vystudovala jsem psychologii s klinickou specializací na FF UK, absolvovala systematický výcvik v Gestalt terapii při IVGT, výcvik krizové intervence a spoustu dalších seminářů. Přes 12 let jsem pracovala v oblasti krizové intervence pod Sdružením Linka bezpečí, v poradně Vigvam jsem se věnovala klientům po těžkých ztrátách, dlouhodobě vedu vlastní terapeutickou praxi a jsem mapujícím terapeutem Sociální kliniky. Vedle psychoterapie se zaměřuji na vzdělávání ve firemním i neziskovém sektoru (AC/DC, trénink, koučování, design a facilitace workshopů). Energii čerpám v horách, španělsky mluvících zemích, na lodi a v improvizačním divadle.

Honza Kaňák

Jsem Honza a v pomáhajících profesích se pohybuji od roku 2004, nejprve při práci na Lince bezpečí a částečně pak také v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Poskytování krizové intervence, terapie a sociální práce jsem se věnoval také v Modrých dveřích. Poslední tři roky se klientské práci věnuji výhradně v Poradně VIGVAM, která se zaměřuje na práci s pozůstalými dětmi i dospělými. Kromě toho občas lektoruji (především témata spojená s krizovou intervencí a s truchlením) a věnuji se vědecko-výzkumné činnosti (zaměřuji se právě na oblast truchlení a pak také na pozici spirituality při poskytování sociální práce).

Radka Hurníková

Jmenuji se Radka Hurníková a je mně 39 let. Jsem aktuálně na rodičovské dovolené a věnuji se dvěma dětem. Pracovala jsem jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně a v oblasti náhradní rodinné péče. Hluboce smysluplná mně přijde laskavost k dětem a zároveň bezpečné předvídatelné a jisté hranice, které rodič s láskou a klidem dítě naučí respektovat. Věřím, že více se děje mimo naše přímé úsilí - naším vzorem. Mé uvažování je ovlivněno psychodynamickým výcvikem. Moc mě baví objevovat souvislosti mezi naším dětstvím a tím, co se nám děje "tady a teď", opakující nevědomé scénáře a motivy, které nás bez náhledu na ně mnohdy nechávají narážet na skály problémů zdánlivě bez příčiny a možnosti změny. Všichni jsme na cestě, na cestě poznání, na cestě poznání sebe sama. Oslovuje mně, jak netušené možnosti změny, stability, vědomého konání a větší spokojenosti nám může nabídnout zrání osobnosti a osobnostní rozvoj. Věřím, že se člověku dobře žije ve smysluplných vztazích, bez napětí, s možností komunikace, v důvěře, s láskou a přijetím a s respektem k hranicím každého. Jsem pokorná k osobnímu příběhu, k osobní historii, k individualitě. Ráda budu průvodcem ve spolupráci. S úctou, s respektem.

Markéta Horáková

Pracuji jako psycholožka s dětmi, dospívajícími i dospělými. Vystudovala jsem teologii na Cyrilometodějské teologické fakultě a jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala jsem komplexní psychoterapeutické vzdělání v systemickém přístupu a v krizové intervenci. Pracuji s jednotlivci i páry a s různými tématy, jako jsou např. úzkosti, deprese, strach, stres, sebepoškozování, truchlení, trauma, vztahy, závislosti.

Tereza Tetourová

Jmenuji se Tereza Tetourová a téměř tři roky jsem pracovala jako školní psycholožka na základní škole, kde jsem se věnovala individuálně dětem a jejich tématům, ale také práci s celými třídními kolektivy. Aktuálně působím jako dětská psycholožka v centru LOCIKA pro děti, které zažívají násilí v rodině. Věnuji se také psychoterapii, tzn. prostřednictvím rozhovoru společně s klienty otevíráme témata, která do naší spolupráce přináší, a hledáme možná řešení pro zvládání tíživých situací a dosažení změn, které si klienti přejí.

Nabízím možnost přijít si popovídat o čemkoliv, co se (ať už v danou chvíli, anebo dlouhodobě) jeví jako důležité či palčivé k probrání a hodilo by se k tomu ucho psycholožky. Mezi možná témata může patřit například vztah k druhým/vztah k sobě, stres, obavy, vnitřní nepohoda, nejistota, krize, přání něco změnit, těžká životní situace a její zvládání. Může také ale jít o zapřemýšlení si nad tím, co se mi v životě daří a co chci dál rozvíjet, popř. nad tím, ve které části své životní cesty aktuálně stojím a jakým směrem se chci dál vydat. Jakékoliv téma či příběh může být podnětem pro naše společné povídání. :-)

Martina Cibulková

Jsem psychoterapeutka z Hradce Králové, dlouhodobě pracuji s dospívajícími a dospělými. Nabízím podporu a nasměrování ve vztahových, rodinných i osobnostních problémech. Pokud Vás něco ve Vašem životě znejišťuje, přijďte si popovídat.

Prokop Remeš

V Psychiatrické nemocnici Bohnice pracuji jako psychiatr, psychoterapeut a gynekolog, kromě těchto oborů jsem vystudoval také katolickou teologii. Byl jsem spoluzakladatelem Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů a jsem zakladatelem Existenciální hagioterapie, kterou jsem rozvinul v rámci svého působení především v psychoterapeutických skupinách pro závislé. Hagioterapie je formy existenciální terapie, která se dotýká hlubokých existenciálních témat, jako je vina, utrpení, dobro, zlo, smrt, smysl života apod., v níž Bible a její příběhy slouží jako zrcadlo vlastních náhledů na život.