parallax background
 

Duchovní poradny

Popovídat si jen tak s knězem, nebo řeholní sestrou? Není to divný? 

NENÍ! 

 

Pojď s námi zbořit hradby mezi zasvěcenými osobami a mladými. Kněz může být kámoš! Řeholní sestra může být kámoš! Všichni budou rádi za normální pokec a pokud budeš chtít, můžeš s nimi otevřít i věci, které tě trápí. Jsou totiž i skvělí posluchači, kteří nesoudí a přijmou tě s otevřeným srdcem a vlídným slovem. 

Máš kněze a řeholníky zmáklé? 

Tak pojď za našimi manželskými páry! Tady můžeš na rovinu mluvit o svém současném, nebo i minulém vztahu. A pokud jsi dlouho sám, tak i pro tebe tu máme člověka, který tvému single životu moc dobře rozumí.   

 

Tak neváhej a přihlas se! 

s. Judith Tulejová

Jmenuji se Judith, jsem boromejka. Sloužím u nemocných a vyučuji na střední škole Jana Boska. Nyní ještě studuji Aplikovanou psychoterapii. Mám ráda sv. Ignáce a jeho.

s. Maxmiliána Holíková

Jmenuji se Maxmiliána, jsem boromejka. V současné době žijí v Praze a pracuji v nemocnici v intenzivní péči jako zdravotní sestra. Několik let se věnuji duchovnímu doprovázení a psychoterapii.

s. Angela Pechová

Jsem řádová sestra, boromejka. Už při studiu teologie jsem se těšila na práci v pastoraci, ve které jsem 17 let. Kromě různých programů, které jsme spolu s mladými lidmi připravovali, jsem se těšila na rozhovory nad životem a vírou. A na naslouchání v jejich životních, duchovních hledáních a cestách. Ráda bych naslouchala i v Hradci :)

o. Jan Linhart

Jan Linhart je kněz působící ve farnosti Skuteč. Od roku 2002 byl spirituálem teologického konviktu v Olomouci roku. Rád cestuje do nejrůznějších koutů světa a o svých cestách dokáže poutavě vyprávět. Mladého posluchače zaujmou nejen jeho cestopisy, ale i jeho dar mluvit o Bohu moudře a zároveň srozumitelně .

s. Andrea Hýblová

Podívat se na svůj život ve světle Božího slova a nechat si Boha do života \"kecat\", mluvit s ním i naslouchat. Sama jsem to mnohokrát vyzkoušela a pořád se to zároveň i učím. Již několik let mohu být svědkem mnoha malých i velkých zázraků, že to funguje i u úplně obyčejných lidí, kteří nejsou žádní extra kostelní borci. Jen je třeba začít a s Boží pomocí i vytrvat. Jsem řeholní sestra, ale především konvertitka v dospělosti (křtěná v 25 letech). Bůh si mě našel v mém velkém hledání Pravdy a Krásy ve světě umění. Vztah s Ním je pro mě základem do všech bouří světa. Někdy tu místo mne najdeš s. Annu, jsme ze stejné komunity Dcer sv. Pavla v Praze.

Tomáš Zámečník

Jsem jáhen brněnské diecéze. Vysvěcen jsem byl před dvěma měsíci v červnu a nyní budu jáhnem v kněžském semináři v Olomouci, kde budu studovat ještě poslední rok Studuji na teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Rok jsem také studoval na Papežské Lateránské univerzitě v Římě.

o. Jan Pavlíček

Jsem knězem dva roky. Několik let jsem pracoval na DCM v Brně. Dnes učím na církevní škole v Brně a jsem od srpna kaplanem v Osové Bitýšce na centru života mládeže. Nabízím neformální pokec, modlitbu, či duchovní rozhovor.

o. Jan Lukeš

Chceš si pokecat o víře? O radosti ze života? Otec Jan je člověk hýřící optimismem. Přijď si popovídat o čemkoli!

o. Pavel Šupol

P. Pavel Šupol, měl jsem možnost působit mezi mladými na gymnáziu, vysokoškoláky, ale taky v klasické farnosti, kde se setkávám se všemi generacemi. V současné době jsem ve farnosti Otrokovice. Mou zálibou je povídání si o víře skrze hudbu.

s. Clemens Marie Vránová

Narodila jsem se 17. 8. 1973 ve Valašském Meziříčí jako čtvrté a nejmladší dítě svých rodičů. Ve svých 16 letech jsem vstoupila do Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského do Prahy, kde jsem dostudovala gymnázium a následně dvouletou zdravotnickou nádstavbu a stala jsem se všeobecnou zdravotní sestrou. Ve službě u lůžka jsem sloužila v naší nemocnice Pod Petřínem v Praze 18 let na chirurgii - nejprve na traumatologii a pak na septické chirurgii. Absolvovala jsem pětiletý psychoterapeutický výcvik skupinové psychoterapie SUR a v rámci celoživotního vzdělávání jsem studovala 3 roky psychoterapii na PPF Dr. Růžičky. Ve dvou našich komunitách jsem byla představenou a v současné době sloužím ve vedení Kongregace v generální radě. Mám ráda přírodu a turistiku - v zimě na běžkách, ráda čtu a plavu.

o. Lukáš Jambor

O. Lukáš je kněz aktuálně sloužící ve Slušovicích. Během svého kněžského a Jáhenského života byl na místech jako je ADCŽM Přístav Rajnochovice, Arcibiskupské Gymnázium v Kroměříži, takže mládež pro něj není cizí. Je to kněz s velkým darem slova a otevřeným srdcem pro každého.

s. Michaela Zych

Jsem křesťanka, kterou Bůh obdaroval povoláním k zasvěcenému životu v Kongregaci sester učednic Božského Mistra (www.pddm.cz). Když se mě někdo ptá, co dělám během dne, vždy odpovídám, že jsem s Ježíšem, poznávám Ho, adoruji v Nejsvětější Svátosti a učím se od Něj. To je hlavní, a pak většinu času jsem v našem obchodě s liturgickými předměty v Brně (www.liturgickyapostolat.cz). Když jsem byla v prvním ročníku gymnázia, Bůh dal mi milost obrácení skrze čtení Jeho slova. Byla jsem tehdy osobou věřící v Boha, ale nechodila jsem ke svátostem, protože pro mě neměly žádný smysl. Měli jsme mít zkoušku z Evangelia podle sv. Matouše, a tak jsem si začala jednoho večera velmi pozorně číst toto evangelium, a nemohla jsem se už od toho čtení odtrhnout. Tam jsem potkala Krista, byla jsem uchvácena způsobem Jeho myšlení a jednání, Jeho milosrdenstvím, prostě jsem se do Něj v onen večer zamilovala a zároveň objevila, že On je pořád na zemi a je velmi blízko: v eucharistii. Od té doby jsem využila každou možnost k adoraci Nejsvětější svátosti a hned jsem se vrátila ke svátostem. Byla jsem (a jsem pořád) uchvácena tím, jak velkým darem jsou svátosti, jak obrovským darem je Boží Slovo. Jsem plná vděčnosti a radosti, že Bůh mě našel jako ovci, která se mu ztratila někde daleko a že mně pořád nalézá jako drachmu, která je velmi blízko a stejně se mu ztrácí (srov. Lk 15,1-10). Moc bych chtěla, aby také ostatní zakusili Boží blízkost, aby objevili, jakým pokladem jsou svátosti a Boží Slovo, aby zažili, že Ježíš žije a působí. Věřím, že světlo, které mi Bůh dal a dává, není jen pro mě, ale že ono může osvítit cestu mnoha dalším lidem.

Vladimír Švarc

Křesťan a život single? Může být tento způsob života přínosný či dokonce požehnaný? Je možné jej považovat za tzv. třetí cestu vedle života v manželství a zasvěceného způsobu života?ná vděčnosti a radosti, že Bůh mě našel jako ovci, která se mu ztratila někde daleko a že mně pořád nalézá jako drachmu, která je velmi blízko a stejně se mu ztrácí (srov. Lk 15,1-10). Moc bych chtěla, aby také ostatní zakusili Boží blízkost, aby objevili, jakým pokladem jsou svátosti a Boží Slovo, aby zažili, že Ježíš žije a působí. Věřím, že světlo, které mi Bůh dal a dává, není jen pro mě, ale že ono může osvítit cestu mnoha dalším lidem.

o. Jan Pacner

Hledáš v sobě podobu mužské spirituality? Přijď se o ní pobavit s bývalým vojenským kaplanem Janem Pacnerem! Duchovní doprovázející mnoha mladých lid, který vidí do životů mnoha lidí. Pokud řešíš vztahy k Bohu i lidem, nebo zkoumáš zdravé a nezdravé podoby víry, tak Přijď! Budeš mít skvělého parťaka na pokec!
 

Antropologické poradny

V těchto poradnách tě čekají různí zajímaví lidé. 

Jedni z nich budou pracovníci mobilního hospice Duha, kteří tě vyslechnou pokud jsi přišel o blízkého člověka a je to pro tebe stále těžké. 

Pokud tě trápí něco z gynekologické oblasti, nebo by ses chtěl/a na něco zeptat, tak přijď do gynekologické poradny. 

Další je sociálně právní poradna, která ti může odpovědět na nejrůznější životní situace a pomůže ti z těchto situací najít řešení. 

  

MUDr. Mário Šmehil - Gynekologická poradna

MUDr Mário Šmehil je gynekolog, který má soukromou praxi v Úvalech nedaleko Prahy. Pokud budeš mít jakékoli otázky z oblasti gynekologie, neboj se obrátit právě na tuto poradnu.

Zdislava Poláková - Když blízký odchází...

Jsme tým Domácího hospice Duha, který sídlí v Hořicích v Podkrkonoší. Staráme se o onkologicky nemocné pacienty a jejich blízké. Denně se setkáváme s otázkou bolesti, utrpení, smrti. Doprovázíme pacienty v jejich posledních dnech zde na zemi a „předáváme do rukou Božích“. Jsme vděčni za to, že můžeme být svědky zázraků odpuštění, usmíření, nalezení naděje ve věčný život a pokojných odchodů do nebe. Pokud Tě něco trápí, neseš svou bolest nebo bolest někoho blízkého v podobě nemoci, úmrtí, smutku z odchodu na věčnost apod., jsme tady proto, abychom Ti pomohli nést tento kříž, poradili, jak to všechno nevzdat a společně zamířili k NADĚJI.

s. Damiána Čápová - Když blízký odchází...

Jsme tým Domácího hospice Duha, který sídlí v Hořicích v Podkrkonoší. Staráme se o onkologicky nemocné pacienty a jejich blízké. Denně se setkáváme s otázkou bolesti, utrpení, smrti. Doprovázíme pacienty v jejich posledních dnech zde na zemi a „předáváme do rukou Božích“. Jsme vděčni za to, že můžeme být svědky zázraků odpuštění, usmíření, nalezení naděje ve věčný život a pokojných odchodů do nebe. Pokud Tě něco trápí, neseš svou bolest nebo bolest někoho blízkého v podobě nemoci, úmrtí, smutku z odchodu na věčnost apod., jsme tady proto, abychom Ti pomohli nést tento kříž, poradili, jak to všechno nevzdat a společně zamířili k NADĚJI.

Kristina Herková - Když blízký odchází...

Jsem hospicová pracovní sestra. Pocházím z jižní Moravy, ale odjakživa mám ráda hory. Snad proto mě Pán Bůh poslal do Krkonoš J. Bydlím v Jilemnici ve Zvědavé uličce. Až půjdete kolem, určitě se zastavte-mám velmi ráda návštěvy! Jsme tým Domácího hospice Duha, který sídlí v Hořicích v Podkrkonoší. Staráme se o onkologicky nemocné pacienty a jejich blízké. Denně se setkáváme s otázkou bolesti, utrpení, smrti. Doprovázíme pacienty v jejich posledních dnech zde na zemi a „předáváme do rukou Božích“. Jsme vděčni za to, že můžeme být svědky zázraků odpuštění, usmíření, nalezení naděje ve věčný život a pokojných odchodů do nebe. Pokud Tě něco trápí, neseš svou bolest nebo bolest někoho blízkého v podobě nemoci, úmrtí, smutku z odchodu na věčnost apod., jsme tady proto, abychom Ti pomohli nést tento kříž, poradili, jak to všechno nevzdat a společně zamířili k NADĚJI.

Magdaléna Kolátorová - Když blízký odchází...

V hospici Duha pracuji jako sociální pracovnice. Komunikuji s rodinami našich pacientů, věnuje se pozůstalým a „když můžu-pomůžu“. S rolí sociální pracovnice jsem se sžila až tak, že při výběru vánočního stromku kupuji ten nekřivější, nejopelichanější…, protože věřím, že krása je ukryta všude a v každém. Jsme tým Domácího hospice Duha, který sídlí v Hořicích v Podkrkonoší. Staráme se o onkologicky nemocné pacienty a jejich blízké. Denně se setkáváme s otázkou bolesti, utrpení, smrti. Doprovázíme pacienty v jejich posledních dnech zde na zemi a „předáváme do rukou Božích“. Jsme vděčni za to, že můžeme být svědky zázraků odpuštění, usmíření, nalezení naděje ve věčný život a pokojných odchodů do nebe. Pokud Tě něco trápí, neseš svou bolest nebo bolest někoho blízkého v podobě nemoci, úmrtí, smutku z odchodu na věčnost apod., jsme tady proto, abychom Ti pomohli nést tento kříž, poradili, jak to všechno nevzdat a společně zamířili k NADĚJI.

Vojtěch Polák - Když blízký odchází...

Jsme tým Domácího hospice Duha, který sídlí v Hořicích v Podkrkonoší. Staráme se o onkologicky nemocné pacienty a jejich blízké. Denně se setkáváme s otázkou bolesti, utrpení, smrti. Doprovázíme pacienty v jejich posledních dnech zde na zemi a „předáváme do rukou Božích“. Jsme vděčni za to, že můžeme být svědky zázraků odpuštění, usmíření, nalezení naděje ve věčný život a pokojných odchodů do nebe. Pokud Tě něco trápí, neseš svou bolest nebo bolest někoho blízkého v podobě nemoci, úmrtí, smutku z odchodu na věčnost apod., jsme tady proto, abychom Ti pomohli nést tento kříž, poradili, jak to všechno nevzdat a společně zamířili k NADĚJI.

Blanka Tulachová - Sociálně právní poradna

Blanka je sociální pracovnicí, která se věnuje různým formám poradenství. Pokud by sis chtěl popovídat o některém z následujících témat, neváhej a přijď! Blanka je tu pro Tebe! - Poradenství v obtížných sociálních situacích - Poradenství nezletilým (dětem a mládeži) vyrůstajícím v náhradní rodinné péči (pěstounská péče, osvojení, ústavní péče) - Poradenství lidem uvažujícím o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče, žadatelům o náhradní rodinnou péči - Poradenství pěstounům, osvojitelům - Poradenství nezletilým vyrůstajícím v rodinách, kde hrozí nebo probíhá rozvod - Poradenství rodinám (rodičům), kde hrozí nebo probíhá rozvod - Poradenství – rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, různé formy péče o děti, síť odborné pomoci pro rodiny - Poradenství v oblasti domácího násilí - Poradenství při výchovných problémech v rodině - Poradenství v oblasti finanční podpory státu rodinám s dětmi (státní sociální podpora, dávky pomoci v hmotné nouzi) - Poradenství v oblasti bezdomovectví, omezení svéprávnosti

Jitka a Mirek Novákovi - Partnerská poradna

Pokud si chceš popovídat o radostech i těžkostech období známosti, pomoci s hledáním odpovědí na otázky, jak dobře poznat druhého, jak zvládat komunikaci nebo tělesnou stránku vztahu, jaké místo by měl mít ve vztahu Bůh a víra, jak najít odvahu k rozhodnutí na celý život, jak se na manželství dobře připravit… jsme k dispozici ;-) Jako lektoři STM PPR můžeme nabídnout i odborné poradenství v této oblasti - třeba i jen bližší informace, proč pro život v manželství není antikoncepce dobrou volbou, v čem je přístup PPR odlišný, kde najít informace o kurzech a že STM je skvělá i pro orientaci v cyklu bez ohledu na to, jestli je žena svobodná nebo vdaná. Přijít můžete v páru i jako jednotlivci, těšíme se na vás! (Miroslav a Jitka Novákovi, 25 let manželé a rodiče sedmi dětí. Společně připravujeme snoubence na život v manželství, jsme lektory kurzů symptotermální metody PPR - Liga pár párů - www.lpp.cz)

Mgr. Ivanka Čiháková - Partnerské poradenství (od zalíbení až k sexu)


Jste zamilovaní, ale bojíte se vážného vztahu? Nechcete druhého ztratit, ale nevíte, jak dál? Cítíte se zranění? Nevěříte si? Bojíte se, že nesplníte vysoká očekávání vaší rodiny? Přemýšlíte, jak spojit studium a kariéru s obdobím známosti a manželstvím? Máte pocit, že Vám partner/partnerka nerozumí? Zaráží Vás proměna vztahu a ztráta zamilovanosti? Jste ze vztahu unavený? Nevíte, jestli je to ten pravý? Řešíte, jak spolu mluvit o sexualitě a o intimních věcech? Máte ideál, žít sexuální zdrženlivost před svatbou, ale štve Vás to? A nevíte jak na to? Nechápete, jak pak můžete spolu prožívat krásu tělesné lásky před manželstvím a jaký to má všechno smysl? Odmítl Vás mladík či slečna, když se dozvěděl o Vašem ideálu sexuální zdrženlivosti před manželství a Vy teď nevíte, jak dál? Nebo máte pocit, že jste již „zklamali“ a že jste tzv. v pasti?
Slyšíte od milého/milé: „Vyber si mezi mnou a Bohem“? Zarazilo Vás, jak moc Vás zavazuje psychologická, spirituální, sexuální intimita ve vztahu k danému vztahu? Cítíte, že jste ztratili náhle svobodu a nevíte, jak dál? Bojíte se definitivního rozhodnutí pro jednoho člověka na celý život? Nevíte, jak řeč těla ve vztahu praktikovat na veřejnosti? Řešíte, co si všechno můžete v období neustálého cestování, nabídek, erasmů ve vztahu dovolit? Máte pocit, že si svatbu musíte zařídit sami? Irituje Vás, že byste se měli omezovat v manželství ještě nějakým PPR?
....Nedivím se! Chápu Vás. Přijďte si o tom popovídat, poradit se, lecos se vyřeší. Těším se, Ivanka Čiháková

Medailonek

Mgr. Ivanka Čiháková (45 let) vystudovala Všeobecnou sestru, KTF UK a Nauku o rodině KU v Ružomberku – magisterské studium vývojové a klinické psychologie manželství a rodičovství, sexuální výchovy, teologii manželství a rodičovství. Její magisterská práce „Vzdálená příprava na manželství“ dostala cenu rektora. Je autorkou stínohry Tajemství mezi mužem a ženou a projektu Teologii těla Jana Pavla II. zážitkovou pedagogikou
Má ráda umění, historii, zdravotnictví a moře. Věnuje se vzdělávání dětí a mladých ve svém náboženském vyznání a partnerskému poradenství. Je iniciátorkou mnoha vzdělávacích a zážitkových projektů, předsedou FOKS-live z.s. a pedagožkou odborných předmětů na SŠ.

Je vdaná 26 let. Mají se svým manželem Martinem 3 děti. Dcera jim studuje 5 rokem medicínu, synové gymnázium. Mnoho let se s manželem Martinem starali o vážně nemocné rodiče Ivanky a to až do jejich chvíle odchodu na věčnost. Spolu s manželem se věnují rodině, opravě domu, 26 službě v církvi a 22 let přípravě snoubenců na manželství. Manželství je pro ně cenné povolání s velkým P, o které je třeba se starat a hýčkat.

Ing. Martin Čihák (50) vystudoval ČVUT a pracuje ve svém oboru. Je neustálý optimista, který miluje hru na bubny a fascinuje jej snowboarding a pěkná auta. V práci své manželky vidí smysl a proto, ji rád ve všem podporuje a v mnohém s ní a dalšími lidmi přímo spolupracuje.