Tak jako každý rok se i letos koná týden modliteb za mládež. Tentokrát od 14. do 21. 11. 2021 Pro tento týden je připravena modlitba, která je zde ke stažení a přímluva. Po konzultacích s faráři je připravena pouze jedna přímluva, kterou kněží mohou vložit do libovolných přímluv při každé mši sv. v TMM. Text: Prosíme o dary Ducha svatého pro všechny mladé lidi – ať vytrvalou spoluprací s ním rozvíjejí své dary a najdou své místo v církvi.