13. 9. 2021

CSM 2022

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové plánujeme v termínu 8. – 14. 8. 2022. Oficiální rozhodnutí padne 20. 10. po plenárním zasedání ČBK. Modleme se, prosíme, za rozhodnutí […]
24. 5. 2020

Pro koho

Setkání je pro mladé lidi od 14 do 26 let. (Horní věková hranice neplatí pro kněze, řeholníky, řeholnice, spolupracovníky a výjimky na základě s Arci/Dieézním centrem […]
24. 5. 2020

O setkání

Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v České republice přibližně jednou za 5 let.