24. 5. 2020

Pro koho

Setkání je pro mladé lidi od 14 do 26 let. (Horní věková hranice neplatí pro kněze, řeholníky, řeholnice, spolupracovníky a výjimky na základě s Arci/Dieézním centrem […]
24. 5. 2020

O setkání

Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v České republice přibližně jednou za 5 let.