Pro koho

Setkání je pro mladé lidi od 14 do 24 let. (Horní věková hranice neplatí pro kněze, řeholníky, řeholnice, spolupracovníky a výjimky na základě s Arci/Dieézním centrem pro mládež).